“Să construim un viitor mai bun împreună” Termeni și condiții

 1. “Campania Să construim un viitor mai bun împreună” („Campania de donație”) este derulată de Premier Farnell UK Limited, care își desfășoară activitățile comerciale sub denumirea Farnell, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglia (denumit in continuare „Organizatorul”), în baza termenilor și a condițiilor de mai jos („Termenii și condițiile”). Prin participarea la această Campanie de donație, se consideră că toți participanții și contribuitorii („Contribuitorii”) au citit, au acceptat și au fost de acord să se supună acestor Termeni și condiții. Contribuitorii sunt sfătuiți să parcurgă Termenii și condițiile înainte de a participa la Campania de donație și să tipărească și să păstreze în siguranță o copie a acestor Termeni și condiții. Organizatorul își rezervă dreptul de a revizui periodic Termenii și condițiile. Termenii și condițiile revizuite se vor publica pe site-ul farnell.com/bettertomorrow, iar acordul Contribuitorilor de a respecta aceste amendamente periodice reprezintă o condiție de participare la Campania de donație.
 2. Orice Contribuitor (sub rezerva Termenilor și a condițiilor) din Regatul Unit, Norvegia, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Danemarca, Germania, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Austria, Slovenia, Grecia, Bulgaria, Italia, Elveția, Franța, Spania, Portugalia, Irlanda și România poate participa la această Campanie de donație. Contribuitorii care nu îndeplinesc oricare dintre cerințele stabilite de Termeni și condiții sau nu aplică din aceste țări/zone nu se pot înscrie în competiție.
 3. Toate orele specificate în acești termeni sunt bazate pe fusul orar din Marea Britanie (GMT+1).
 4. Nicio responsabilitate nu va fi acceptată pentru înscrieri care nu sunt primite din orice motiv, inclusiv erori tehnice, pixeli și pluginuri instalate pe dispozitivul Contribuitorului, care pot bloca primirea informațiilor sau afecta rezultatele Campaniei de donație.
 5. Campania de donație se va derula între 15.06.2020, ora 08:00 (fus orar Marea Britanie) și 02.08.2020, ora 23:59 (fus orar Marea Britanie) („Perioada Campaniei de donație”). Orice Contribuitor valid poate să participe alăturându-se Campaniei de donație postate la următoarea adresă: farnell.com/bettertomorrow.
 6. Există două modalități de a dona prin intermediul Campaniei de donație:

  6.1. Prin înscriere. Un Contribuitor poate pur și simplu să completeze un formular de înregistrare, cu numele, prenumele, funcția, adresa de e-mail profesională și numele companiei, să accepte politica de confidențialitate Farnell, să accepte Termenii și condițiile și să aleagă o organizație de caritate dintre cele două pe care le are la dispoziție. Această modalitate de înscriere este valabilă între 15.06.2020, ora 08:00 (fus orar Marea Britanie) și 12.07.2020, ora 23:59 (fus orar Marea Britanie) sau până când limita donației, descrisă la punctul 7.4., a fost atinsă, în funcție de evenimentul care survine primul, și se va permite o singură Donație prin înscriere per Contribuitor („Donație prin înscriere”)

  6.2. Prin achiziție. Un Contribuitor poate să doneze, de asemenea, achiziționând produse ROHM, Rohde&Schwarz sau Multicomp PRO marcate cu „Dumneavoastră cumpărați, noi donăm”, de pe www.farnell.com (sub rezerva sumelor minime ale comenzilor și ale donațiilor, stabilite la punctului 7.2.2), între 15/06/2020, ora 08:00 (fus orar Marea Britanie) și 02/08/2020 23:59 (fus orar Marea Britanie) sau până când limita donației, descrisă la punctul 7.4., a fost atinsă, în funcție de evenimentul care survine primul („Donație prin achiziție”).

 7. Campania de donație va funcționa după cum urmează:

  7.1. Donația prin înscriere:

  7.1.1. Contribuitorul trebuie să completeze toate câmpurile obligatorii din formularul de înregistrare de pe Farnell.com/bettertomorrow și să îl trimită.

  7.1.2. Unul din câmpurile obligatorii este selectarea organizației de caritate. Contribuitorul trebuie să aleagă una dintre cele două organizații de caritate descrise în clauza 8.

  7.1.3. După trimiterea formularului de înregistrare, Farnell se angajează să doneze 1 EUR, în numele Contribuitorului, către organizația de caritate selectată, sub rezerva acestui set de Termeni și condiții.

  7.1.4. Informațiile privind suma totală a donațiilor care vor fi transferate fiecărei organizații de caritate vor fi publicate pe Farnell.com/bettertomorrow până la 1 septembrie 2020.

  7.2. Donația prin achiziție:

  7.2.1. Donațiile sunt susținute de trei furnizori: ROHM, Rohde&Schwarz și Multicomp PRO; toate produsele de la acești furnizori, marcate cu „Dumneavoastră cumpărați, noi donăm” și prezentate pe Farnell.com, fac obiectul acestei Campanii de donație.

  7.2.2. Farnell împreună cu furnizorii săi prezentați în Donația prin achiziție vor dona o sumă fixă din fiecare achiziție de produse eligibile, după cum urmează:

  Numele furnizoruluiValoarea minimă a comenziiSuma donată
  Rohde&Schwarz100 EUR10 EUR
  ROHM50 EUR1 EUR
  Multicomp PRO50 EUR1 EUR

  7.2.3. Pentru a sprijini aceste organizații de caritate enumerate la clauza 8 printr-o Donație prin achiziție, Contribuitorul trebuie să achiziționeze de pe Farnell.com produse marcate cu „Dumneavoastră cumpărați, noi donăm”.

  7.2.4. Suma toată a Donațiilor prin achiziție care vor fi strânse va fi distribuită în mod egal organizațiilor de caritate enumerate la clauza 8 și va fi anunțată pe Farnell.com/bettertomorrow după Perioada Campaniei de donație.

  7.3. După încheierea Perioadei Campaniei de donație, se vor calcula sumele totale ale donațiilor pentru fiecare organizație de caritate.

  7.4. Limita totală a donațiilor din partea Contribuitorilor care participă la Donația prin înscriere este de 10.000 EUR. Odată ce această limită este atinsă, sub rezerva atingerii limitei generale a donației, numai metoda de contribuție constând în Donația prin achiziție va mai fi disponibilă până la sfârșitul Perioadei Campaniei. Limita totală a donațiilor din partea Contribuitorilor care participă la Donația prin achiziție este de 41.300 EUR.

  7.5. Returnarea produselor. În cazul în care Contribuitorul participă la Donația prin achiziție și returnează anumite produse conform politicii de returnare a societății Farnell, prevăzută la https://ro.farnell.com//help-return-policy, suma donată în scopuri caritabile în urma achiziționării respectivelor produse va fi dedusă din suma finală a donației.

  7.6. Transferurile de fonduri din donații către organizațiile de caritate vor fi efectuate în termen de 60 de zile de la încheierea Perioadei Campaniei de donație.

 8. Fiecare Contribuitor care participă la Campania de donație prin înscriere trebuie să selecteze o organizație de caritate pe care Organizatorul o va susține în numele Contribuitorului. Organizațiile de caritate, atât pentru Donațiile prin înscriere, cât și pentru Donațiile prin achiziție, sunt:

  8.1. Fondul de răspuns solidar la COVID-19 pentru OMS, susținut de Fundația Națiunilor Unite și de Swiss Philanthropy Foundation

  8.2. Plan International Ireland

 9. Contribuitorii trebuie să aibă peste 18 ani.
 10. Fiecare Contribuitor va fi notificat separat prin e-mail (la adresa de e-mail furnizată de Contribuitor în momentul înscrierii la Campania de donație) în termen de 28 de zile de la sfârșitul Perioadei Campaniei de donație despre contribuția totală a donațiilor destinate fiecărei organizații de caritate. Suma reală donată va fi supusă prevederilor clauzei 7.5 și va respecta totalitatea Termenilor și a condițiilor.
 11. Donațiile strânse vor fi făcute de către Organizator, ele nu sunt negociabile sau rambursabile și nu pot fi luate în calcul pentru nicio deducere fiscală personală sau comercială a Contribuitorului, iar acesta din urmă nu va primi și nu va dispune de echivalentul lor în numerar.
 12. Sumele minime ale comenzilor, în monedele locale, sunt următoarele:

  Site WebValoarea minimă a comenzii pentru achizițiile de produse ROHM, în moneda localăValoarea minimă a comenzii pentru achizițiile de produse Multicomp PRO, în moneda localăValoarea minimă a comenzii pentru achizițiile de produse Rohde&Schwarz, în moneda locală
  dk.farnell.com370,69 DKK370,69 DKK741,37 DKK
  no.farnell.com541,57 NOK541,57 NOK1.083,13 NOK
  se.farnell.com524,21 SEK524,21 SEK1.048,42 NOK
  uk.farnell.com44,64 GBP44,64 GBP89,28 GBP
  cz.farnell.com1.347,02 CZK1.347,02 CZK2.694,03 CZK
  hu.farnell.com17.300,71 HUF17.300,71 HUF34.601,42 HUF
  pl.farnell.com224,28 PLN224,28 PLN448,56 PLN
  ro.farnell.com216,42 RON216,42 RON432,84 RON
  ch.farnell.com52,96 CHF52,96 CHF105,91 CHF
 13. Nu sunt eligibili pentru participarea la această Campanie de donație angajații, directorii, acționarii oricărei companii din cadrul Premier Farnell Group, nici familiile (părinții, frații, soții, partenerii, copiii) sau agenții acestora și/sau oricine este implicat în organizarea Competiției. Angajații din sectorul public ar trebui să participe numai după ce au obținut mai întâi aprobare internă din partea organizației de care aparțin.
 14. Domeniile de e-mail gratuite, cum ar fi GMail, Hotmail, Yahoo etc., vor fi blocate de la participarea la Donația prin înscriere.
 15. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea oricărui Contribuitor în orice moment și poate solicita dovada identității și a vârstei. Dacă Organizatorul suspectează acte de fraudă sau comportament necorespunzător ori dacă se descoperă că un Contribuitor nu a respectat cerințele de eligibilitate stabilite în Termeni și condiții, atunci donația care ar trebui făcută de către Organizator în numele respectivului Contribuitor poate fi reținută sau retrasă.
 16. Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage sau de a ajusta Campania de donație sau de a prelungi perioada de participare, la latitudinea proprie. Organizatorul nu va fi responsabil pentru astfel de retrageri sau de modificări ale Campaniei de donație.
 17. Organizatorul este responsabil în ceea ce privește plata oricăror impozite, taxe sau a altor costuri aplicabile sau deductibile, legate de toate donațiile.
 18. Contribuitorul nu poate participa la Campania de donație dacă prin participare cauzează ca Organizatorul și/sau el însuși să încalce o înțelegere (inclusiv dar fără a se limita la orice contract de angajare) în care sunt parte sau să încalce orice lege, reglementare sau regulă ce are putere de lege la care Organizatorul sau Contribuitorul ar putea fi supuși. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice înscriere ce încalcă această clauză.
 19. Organizatorul respectă politicile companiilor care interzic participarea la Campania de donație de către angajații lor.
 20. Organizatorul tratează confidențialitatea Contribuitorului cu seriozitate. Datele cu caracter personal pe care le obține în urma acestei Campanii de donație nu vor fi vândute unor terțe părți, ci vor fi utilizate numai cu scopul acestei Campanii de donație, pentru propriile cercetări ale satisfacției clienților, în scopuri statistice și de dezvoltare comercială, precum și pentru a promova serviciile comerciale și produsele Organizatorului în cazul în care ați permis acest lucru. Pentru mai multe detalii, consultați politica de confidențialitate Farnell la http://ro.farnell.com/privacy-statement.
 21. Fără a limita caracterul general al afirmației anterioare, Organizatorul exclude prin prezenta orice responsabilitate și toate responsabilitățile ce decurg din acceptarea, utilizarea, calitatea, potrivirea sau performanța Campaniei de donație, chiar dacă provin din neglijența Organizatorului.
 22. Organizatorul nu exclude răspunderea în baza Termenilor și a condițiilor pentru decesul, vătămarea corporală sau daunele ce provin din cauza neglijenței sale sau pentru încălcarea Părții a II-a din Consumer Protection Act 1987 (Legea privind protecția consumatorului) sau pentru orice problemă în legătură cu care ar fi ilegal pentru Organizator să excludă sau să încerce să excludă răspunderea.
 23. Orice conflict și revendicare ce rezultă din sau în conexiune cu aceasta sau cu subiectul său vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația din Anglia și sunteți de acord în mod irevocabil că instanțele judecătorești din Anglia vor avea jurisdicție exclusivă pentru rezolvarea oricărui conflict sau revendicare ce rezultă din sau în legătură cu această Campanie de donație.
 24. Adresați orice întrebare privind această Campanie de donație către MarketingEE&Nordics@farnell.com