NUMAI de la Farnell!

Înregistra?i-vă pentru a câ?tiga cel mai nou produs adăugat în portofoliul de instrumente de banc de la Tektronix, care va sosi în curând.

Tektronix s-a întrecut pe sine… DIN NOU!

Tektronix este mândru să producă instrumente de testare u?or de utilizat, care le inspiră încredere acelora care le utilizează. La Farnell, continuăm să investim în gama noastră de produse pentru a ne asigura că ave?i acces la cele mai noi tehnologii!

Înregistra?i-vă astăzi pentru o ?ansă de a câ?tiga unul din cele mai noi produse de la Tektronix, care va sosi în curând la Farnell.

Vă dăm un indiciu... este produsul pentru care marca Tektronix este celebră...

* Obligatoriu

  

Prin furnizarea acestor informa?ii, vă da?i consim?ământul pentru primirea de e-mailuri de marketing de la Farnell Group, însă vă pute?i dezabona în orice moment. Mai multe despre modul în care utilizăm informa?iile dvs. în Politica privind protec?ia datelor ?i confiden?ialitatea.

Termeni ?i condi?ii

Termenii ?i condi?iile extragerii cu premii Tektronix premergătoare lansării unui nou produs în 2020 („Promo?ie constând într-o extragere cu premii”)

 1. Această promo?ie constând într-o extragere cu premii este derulată de Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglia (denumit in continuare „Organizatorul”), în baza termenilor ?i a condi?iilor de mai jos („Termenii ?i condi?iile”).
 2. Organizatorul î?i desfă?oară activită?ile comerciale sub denumirea de Farnell în Europa, Newark în America de Nord ?i element14 în Asia-Pacific (Eluomeng Electronics Co., Ltd în China).
 3. Prin participarea la această Promo?ie constând într-o extragere cu premii, se consideră că to?i participan?ii („Participan?ii”) au citit, au în?eles, au acceptat ?i au fost de acord să se supună acestor Termeni ?i condi?ii. Participan?ii sunt sfătui?i să parcurgă Termenii ?i condi?iile înainte de a se înscrie în Promo?ia constând într-o extragere cu premii ?i să tipărească ?i să păstreze în siguran?ă o copie a acestor Termeni ?i condi?ii.
 4. Se pot înscrie în această Promo?ie constând într-o extragere cu premii numai Participan?ii din următoarele ?ări/zone (sub rezerva Termenilor ?i a condi?iilor). Participan?ii care nu îndeplinesc toate cerin?ele stabilite de Termeni ?i condi?ii sau nu aplică din aceste ?ări/zone nu se pot înscrie în promo?ie: Regatul Unit, Germania, Fran?a, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, România, Danemarca, Spania, Austria ?i Elve?ia..
 5. Nu este necesară nicio achizi?ie pentru a participa la Promo?ia constând într-o extragere cu premii. Nicio responsabilitate nu va fi acceptată pentru înscrieri care nu sunt primite/nu sunt primite la timp din orice motiv, inclusiv erori tehnice. Organizatorul î?i rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica Termenii ?i condi?iile sau de a prelungi perioada prezentei Promo?ii constând într-o extragere cu premii conform necesită?ilor, din cauza unor circumstan?e în afara controlului său rezonabil sau a unor cerin?e legale. Organizatorul nu va fi responsabil pentru astfel de retrageri sau de modificări ale Termenilor ?i condi?iilor.
 6. Toate orele specificate în ace?ti termeni sunt bazate pe fusul orar din Regatul Unit. În perioada cuprinsă între 6 iulie 2020, ora 00:01, ?i 3 august 2020, ora 23:59, orice Participant eligibil poate participa intrând în Promo?ia constând într-o extragere cu premii, publicată la adresa: uk.farnell.com, de.farnell.com, at.farnell.com, fr.farnell.com, hu.farnell.com, ro.farnell.com, cz.farnell.com, es.farnell.com, dk.farnell.com, sk.farnell.com, ch.farnell.com
 7. Pentru a se înscrie la Promo?ia constând într-o extragere cu premii, Participantul trebuie (a) să î?i publice răspunsul bifând căsu?a corectă de sub întrebarea adresată ?i să completeze formularul de înscriere, specificând numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail ?i ocupa?ia (op?ional); sau (b) să utilizeze metoda de înscriere alternativă. Metodă de înscriere alternativă: trimite?i o vedere cu numele dumneavoastră ?i cu o modalitate prin care vă putem contacta la: Tektronix Teaser Prize draw, Attn: Andreea Teodorescu, Commercial Marketing Manager, Canal Road LS12 2TU, Leeds, UK. Vederea trebuie să ajungă până la 3 august 2020, inclusiv.
 8. Fiecare Participant se poate înscrie cu succes o singură dată la Promo?ia constând într-o tragere cu premii (adică fiecare Participant poate trimite răspunsurile la întrebări o singură dată); înscrierile multiple pentru o singură întrebare vor fi ignorate ?i se va lua în considerare numai prima înscriere a unui Participant pentru fiecare întrebare. Participan?ii trebuie să aibă peste 18 ani.
 9. Angaja?ii sau func?ionarii companiilor din sectorul public nu se pot înscrie. Nu sunt eligibili pentru participarea la această Promo?ie constând într-o extragere cu premii angaja?ii, directorii, ac?ionarii oricărei companii din grupul de companii Avnet Inc., nici familiile (părin?ii, fra?ii, so?ii, partenerii ?i copiii) sau agen?ii acestora ?i/sau oricine este implicat în organizarea competi?iei.
 10. Grupul de Participan?i va exclude Participan?ii care nu îndeplinesc termenii ?i condi?iile descrise în acest document. În scopul stabilirii eligibilită?ii, proprietarul oricărui e-mail utilizat pentru a participa la Promo?ia constând într-o extragere cu premii va fi stabilit în func?ie de titularul autorizat al contului adresei de e-mail la momentul primirii formularului de înregistrare de către Organizator. Titularul autorizat al contului este persoana fizică care este alocată adresei de e-mail de către un furnizor de servicii de internet sau o altă organiza?ie responsabilă de alocarea adreselor de e-mail sau a numelor de domeniu asociate adreselor de e-mail.
 11. Un singur câ?tigător va fi selectat în mod aleatoriu de către Organizator la data de 17 august 2020, ora 10:00 GMT/UTC – tuturor Participan?ilor li se va aloca un număr unic ?i toate numerele vor fi introduse în generatorul online de numere întregi aleatorii www.random.org/integers în vederea selectării câ?tigătorului.
 12. Câ?tigătorul va primi un premiu cu o valoare de vânzare cu amănuntul de 1.650 EUR. Premiul este netransmisibil ?i nu poate fi înlocuit cu valoarea sa în numerar sau cu un produs echivalent. Prin participarea la această Promo?ie constând într-o extragere cu premii, Participan?ii sunt de acord să scutească ?i să exonereze Organizatorul, agen?iile de publicitate ?i de promovare ale acestuia ?i fiecare dintre companiile-mamă, filialele, sucursalele, cadrele superioare, directorii, agen?ii ?i angaja?ii acestora, de orice răspundere pentru orice vătămare, pierdere sau daună de orice natură care rezultă din sau are legătură cu (1) acordarea, acceptarea, primirea, de?inerea, utilizarea ?i/sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui Premiu acordat aici; sau (2) cu participarea la Promo?ia constând într-o extragere cu premii sau la orice activitate care are legătură cu Premiul.
  Probabilitatea de a câ?tiga un Premiu în cadrul acestei Promo?ii constând într-o extragere cu premii depinde de numărul de Participan?i eligibili. Probabilitatea unui Participant de a câ?tiga un Premiu este egală cu numărul de Premii împăr?it la numărul de Participan?i eligibili:
  Probabilitate = (număr de Premii) / (Participan?i eligibili)
  Participan?ii eligibili sunt to?i Participan?ii la Promo?ia constând într-o extragere cu premii, cu excep?ia:
  1. Înscrierilor duplicate ?i multiple/înregistrărilor la Promo?ia constând într-o extragere cu premii efectuate de către acela?i Participant (înregistrările la Promo?ia constând într-o extragere cu premii vor fi verificate în func?ie de e-mail ?i de numele complet, pentru a exclude înscrierile duplicate);
  2. Participan?ilor care aplică din ?ări/zone care nu sunt eligibile pentru Promo?ia constând într-o extragere cu premii (a se vedea mai sus, punctul 4 din ace?ti Termeni ?i condi?ii);
  3. Participan?ilor care nu răspund corect la întrebarea de la finalul Promo?iei constând într-o extragere cu premii.
 13. Participantul este de acord că Organizatorul nu vinde ?i/sau promovează niciun bun sau serviciu ?i, de asemenea, nu îl influen?ează pe Participant să cumpere/să achizi?ioneze bunuri sau servicii.
 14. În urma acestei Promo?ii constând într-o extragere cu premii se va acorda în total un Premiu, pentru regiunea europeană (numai ?ările eligibile, stabilite prin ace?ti Termeni ?i condi?ii).
 15. Câ?tigătorul Premiului va fi contactat până la 14 septembrie 2020. Decizia Organizatorului este finală ?i nu va fi ini?iată nicio coresponden?ă.
 16. Participantul câ?tigător va fi anun?at separat prin e-mail (la adresa de e-mail furnizată de Participant), în termen de 28 de zile de la extragere. Pentru a-?i revendica Premiul, Participantul câ?tigător trebuie să confirme primirea e-mailului în termen de 28 de zile de la notificarea de către Organizator. În cazul în care Participantul câ?tigător nu răspunde în acea perioadă de timp, se va considera că acesta a renun?at la drepturile asupra Premiului său ?i se va selecta un câ?tigător alternativ.
 17. Premiul trebuie să fie primit în termen de 28 de zile de la data expedierii prin metode de livrare standard în oricare dintre ?ările participante la competi?ie. Premiile vor fi trimise de îndată ce vom primi autoriza?ia semnată conform clauzei 16.
 18. Premiul nu este negociabil sau rambursabil ?i nu se va oferi echivalentul său în numerar. Organizatorul î?i rezervă dreptul de a înlocui toate premiile cu un echivalent adecvat, iar furnizarea cadoului poate să întârzie sau se poate furniza un înlocuitor.
 19. Participantul câ?tigător trebuie să îi furnizeze Organizatorului adresa sa po?tală pentru a-i permite Organizatorului să îi trimită cadoul după ce a fost informat în legătură cu câ?tigul său.
 20. Organizatorul î?i rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea oricărui Participant înainte de acordarea Premiului ?i poate solicita dovada identită?ii ?i a vârstei. Dacă Organizatorul suspectează acte de fraudă sau comportament necorespunzător ori dacă se descoperă că un Participant nu a respectat cerin?ele de eligibilitate stabilite în Termeni ?i condi?ii, atunci Premiul poate fi re?inut sau retras sau poate fi ales un alt Câ?tigător al Premiului.
 21. Organizatorul î?i rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica Promo?ia constând într-o extragere cu premii sau de a prelungi perioada de participare, la latitudinea proprie. Organizatorul nu va fi responsabil pentru astfel de retrageri sau de modificări ale Promo?iei constând într-o extragere cu premii.
 22. Participantul câ?tigător este de acord să î?i asume răspunderea în ceea ce prive?te plata oricăror impozite, taxe sau a altor costuri legate de Premiul care va consta într-unul dintre produsele lansate ?i de toate celelalte premii aplicabile din cadrul Promo?iei constând într-o extragere cu premii.
 23. Participan?ii nu se pot înscrie în Promo?ia constând într-o extragere cu premii dacă prin înscriere pot cauza ca Organizatorul ?i/sau ei în?i?i să încalce o în?elegere (inclusiv dar fără a se limita la orice contract de angajare) în care sunt parte sau să încalce orice lege, reglementare sau regulă ce are putere de lege la care Organizatorul sau participantul ar putea fi supu?i. Organizatorul î?i rezervă dreptul de a descalifica orice înscriere ce încalcă această condi?ie.
 24. Organizatorul respectă politicile companiilor care interzic acceptarea acestor Premii de către angaja?ii lor. Participantul câ?tigător trebuie să ob?ină autoriza?ie semnată de la un director al companiei sale angajatoare (dacă se impune), prin care se confirmă permisiunea de acceptare a Premiului.
 25. Organizatorul tratează confiden?ialitatea Participan?ilor cu seriozitate. Datele cu caracter personal pe care le ob?ine în urma acestei Promo?ii constând într-o extragere cu premii nu vor fi vândute unor ter?e păr?i, ci vor fi utilizate numai în scopul acestei Promo?ii constând într-o extragere cu premii, pentru propriile cercetări ale satisfac?iei clien?ilor, în scopuri statistice ?i de dezvoltare comercială, precum ?i pentru a promova serviciile comerciale ?i produsele Organizatorului în cazul în care a?i permis acest lucru. Pentru mai multe detalii, consulta?i politica de confiden?ialitate Farnell aici.
 26. Premiile nu sunt furnizate cu beneficiul niciunei garan?ii din partea Organizatorului, ci sunt furnizate numai cu beneficiul garan?iei oferite de producătorul sau furnizorul Premiului. Toate garan?iile ?i declara?iile suplimentare sunt excluse în mod expres prin prezenta, în limita maximă permisă de lege. Fără a limita caracterul general al afirma?iei anterioare, Organizatorul exclude prin prezenta orice responsabilitate ?i toate responsabilită?ile ce decurg din acceptarea, utilizarea, calitatea, potrivirea sau performan?a produsului, chiar dacă provin din neglijen?a Organizatorului.
 27. Organizatorul nu exclude răspunderea în baza Termenilor ?i condi?iilor pentru decesul, vătămarea corporală sau daunele ce provin din cauza neglijen?ei sale sau pentru încălcarea Păr?ii a II-a din Consumer Protection Act 1987 (Legea privind protec?ia consumatorului) sau pentru orice problemă în legătură cu care ar fi ilegal ca Organizatorul să excludă sau să încerce să excludă răspunderea conform legii.
 28. Orice conflict ?i revendicare ce rezultă din sau în conexiune cu aceasta sau cu subiectul său vor fi guvernate de ?i interpretate în conformitate cu legisla?ia din Anglia ?i sunte?i de acord în mod irevocabil că instan?ele judecătore?ti din Anglia vor avea jurisdic?ie exclusivă pentru rezolvarea oricărui conflict sau revendicare ce rezultă din sau în legătură cu această Promo?ie constând într-o extragere cu premii.
 29. Trimite?i toate întrebările privind această Promo?ie constând într-o extragere cu premii la adresa tektronixdraw@farnell.com.