Întreținerea și siguranța au o importanță majoră în menținerea și păstrarea echipamentelor și a instalațiilor în stare funcțională.

Întreținerea nu este necesară doar pentru a asigura fiabilitatea structurilor tehnice sau productivitatea companiei, ci întreținerea regulată are un rol important în asigurarea unor condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase. Lipsa întreținerii sau întreținerea inadecvată pot provoca accidente grave și mortale sau probleme de sănătate.

Funcția de întreținere evoluează. Ea nu mai este implementată ulterior, ci ajunge să fie planificată și predictivă, culminând cu remedierea automată. Evoluțiile din tehnologiile senzorilor operaționali, combinate cu progresele tehnologiilor informaționale, inclusiv realitatea virtuală sau augmentată (VR/AR), platformele bazate pe cloud și analizele, ajută la furnizarea de date în timp real despre nivelurile de performanță și ajută la conturarea întreținerii predictive sau programate fără pierderea eficienței echipamentelor.

Citiți mai mult

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE