Confidențialitate

Politica de confidenţialitate

Inclusiv nota de informare

Premier Farnell UK Limited (denumită în continuare „Farnell”, „noi”, „nouă” sau „nostru/noastră” în prezenta declarație) este membră a unui grup global de companii, compania mamă fiind AVNET Inc. (cu sediul în SUA). Securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Pe acest site Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, England, 860093, în calitate de operator de date, colectează și stochează datele cu caracter personal.

Prezenta declarație de confidențialitate se va aplica suplimentar față de politica noastră privind protecția datelor și Termenii și condițiile companiei noastre. Pentru a garanta prelucrarea echitabilă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor, vă furnizăm următoarele informații:

Ce date cu caracter personal sunt colectate și/sau prelucrate de Farnell?

În funcție de interacțiunea dumneavoastră cu noi, următoarele date de înregistrare vor fi colectate și prelucrate:

 • Nume de utilizator
 • Companie
 • Departament
 • Formulă de adresare, dacă este cazul
 • Nume și prenume
 • Număr de telefon, număr de fax
 • Adresă de e-mail
 • Adresă
 • Adresă IP

Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Farnell utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Înregistrarea accesului pe site-urile noastre (adrese IP) în scopuri statistice, în vederea optimizării, îmbunătățirii și dezvoltării continue a site-ului nostru, de exemplu, prin analizarea comportamentului utilizatorului cu privire la data și ora accesării site-ului, precum și cu privire la volumul de date accesat.
 • Comunicări cu privire la produse, servicii și proiecte, de exemplu, răspunzând la întrebări sau solicitări.
 • Planificarea, menținerea și gestionarea relației (contractuale), de exemplu, prin efectuarea de tranzacții și comenzi de produse sau servicii, procesarea plăților, contabilitate, audit, facturare și încasare, organizarea transporturilor și livrărilor, facilitarea reparațiilor și furnizarea serviciilor de asistență.
 • Promovarea produselor similare sau identice și/sau a serviciilor privind produsele sau a serviciilor deja achiziționate cu excepția cazului în care ați refuzat acest lucru și transmiterea buletinelor informative.
 • Gestionarea și realizarea de studii privind satisfacția clienților, campanii de marketing, analize de piață, organizarea de concursuri sau alte activități promoționale sau evenimente.
 • Menținerea și protejarea securității produselor, serviciilor și site-urilor noastre, prevenirea și detectarea erorilor cu ajutorul fișierelor jurnale, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudei și a altor activități infracționale sau malițioase.
 • Respectarea obligațiilor legale (cum ar fi obligațiile de păstrare a înregistrărilor), obligațiilor de verificare a respectării legislației, a politicilor Farnell sau standardelor din industrie, precum și
 • Soluționarea litigiilor, aplicarea prevederilor contractuale și constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

Avem dreptul de a utiliza și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri, în vederea derulării relației contractuale sau în interesul legitim al Farnell sau al unei părți terțe. Dacă este furnizat în mod explicit de către dumneavoastră, consimțământul poate reprezenta de asemenea o bază legală pentru Farnell în vederea procesării sau utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Consimțământul poate fi retras în orice moment, producând efecte în viitor.

În cazul în care temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu mai există, Farnell poate continua să prelucreze aceste date doar atunci când există un alt temei juridic în acest sens.

În plus, folosim module cookie pe site-urile noastre. Veți găsi informații suplimentare pe această temă în Politica noastră privind modulele cookie.

Farnell transmite informațiile dumneavoastră cu caracter personal unei părți sau unei țări terțe?

Farnell poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte companii Avnet și Premier Farnell, însă doar în cazul și în măsura în care un astfel de transfer este strict necesar pentru scopurile menționate mai sus. Celelalte companii Avnet și Premier Farnell acționează doar în baza instrucțiunilor noastre și sunt obligate prin contract să acționeze în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și să adopte măsurile de securitate tehnice și organizatorice corespunzătoare.

Dacă este permis din punct de vedere legal, Farnell poate transmite date cu caracter personal către instanțe, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați, pentru aplicarea legii sau pentru constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

În legătură cu operarea site-urilor noastre și serviciile furnizate prin intermediul site-urilor noastre, Farnell colaborează cu prestatori de servicii (așa-numitele persoane împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor), cum ar fi găzduirea sau mentenanță IT, care acționează doar în baza instrucțiunilor Farnell și sunt obligați prin contract să acționeze în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și să adopte măsurile de securitate tehnice și organizatorice corespunzătoare.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi localizați în țări din afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European (denumite în continuare „țări terțe”), în care legile aplicabile nu oferă același nivel de protecție a datelor precum legile din țara de origine.

În măsura în care astfel de transferuri de date implică destinatari în țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (denumite în continuare „țări terțe”), ne vom asigura că transferurile se vor efectua în conformitate cu prevederile privind protecția datelor care restricționează transferul de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European și care necesită implementarea unor măsuri de protecție corespunzătoare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor!

Aceste măsuri de protecție ar putea fi o decizie de adecvare prin care Uniunea Europeană a considerat că țara în care se află destinatarul dispune de legislație adecvată în materie de protecție a datelor, respectarea clauzelor contractuale standard UE (denumite și clauze model UE) de către destinatar sau implementarea Regulilor corporatiste obligatorii (denumite în continuare „RCO”) de către destinatar sau orice altă soluție permisă de lege.

Dacă vi s-a solicitat să vă înregistrați pe site-ul comunității element14, cu consimțământul dumneavoastră, informațiile dumneavoastră vor fi transmise grupului de companii Premier Farnell Ltd din Marea Britanie, în calitate de operatori ai respectivului site și orice astfel de date vor fi transferate către aceste companii, care vor acționa ca operatori de date în ceea ce privește utilizarea informațiilor dumneavoastră de pe respectivul site, în conformitate cu politica lor de confidențialitate.

Cât timp va stoca Farnell datele dumneavoastră cu caracter personal?

Cu excepția unor indicații contrare explicite la momentul colectării datelor cu caracter personal, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care păstrarea acestora nu mai este necesară în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod și în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai este necesară pentru a respecta o obligație în baza legislației aplicabile (de exemplu, legile din domeniul fiscal sau comercial).

Dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele cu caracter personal, de a restricționa și de a refuza prelucrarea acestora, și dreptul la portabilitatea datelor

Legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă dreptul de a:

 1. obține din partea Farnell informații privind datele dumneavoastră cu caracter personal pe care Farnell le deține și/sau prelucrează și de a primi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat,
 2. obține din partea Farnell rectificarea datelor cu caracter personal inexacte,
 3. obține din partea Farnell ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea obligațiilor legale aplicabile,
 4. obține din partea Farnell restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal,
 5. transmite datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod activ către un alt destinatar ales de dumneavoastră, precum și
 6. de a refuza, din motive ce țin de situația dumneavoastră personală, prelucrarea datelor cu caracter personal în baza unui interes legitim al Farnell sau al unei părți terțe.

Securitate

Farnell ia măsuri rezonabile și corespunzătoare pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii, luând în considerare riscurile pe care le implică prelucrarea, precum și natura informațiilor cu caracter personal. Un exemplu este utilizarea tehnologiei SSL (criptare, autentificare, integritatea mesajului).

Vă recomandăm să ieșiți complet din cont și să luați măsuri pentru a șterge orice istoric de navigare și module cookie care ar putea fi stocate, pentru a preveni utilizarea informațiilor de către un utilizator neautorizat.

Link-uri către alte site-uri

Dacă este oferit un link către site-ul unui terț, acest link este oferit gratuit, în baza unei înțelegeri cu proprietarul site-ului terț respectiv. Site-urile cu link-uri către sau dinspre acest site nu sunt neapărat sub controlul nostru și nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul sau practicile privind confidențialitatea ale unui astfel de site sau pentru orice link sau program de link-uri. Nu sprijinim neapărat companiile (sau produsele și serviciile acestora) către care sau de la care există link-uri ale acestui site. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile terțe către care există link-uri pe acest site, faceți acest lucru pe riscul dumneavoastră. Prin prezenta, renunțăm la orice drepturi asupra mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, denumirilor comerciale, logourilor, drepturilor de autor, brevetelor, numelor de domenii sau la alte drepturi de proprietate intelectuală ale părților terțe.

Din când în când, vă putem oferi posibilitatea de a efectua tranzacții folosind PayPal. Orice astfel de tranzacții vor face obiectul politicii de confidențialitate PayPal pe care o puteți vizualiza la adresa www.paypal.com, accesând link-ul „Confidențialitate” din partea de jos a site-ului.

Contact privind confidențialitatea datelor

Echipa responsabilă cu protecția datelor a Farnell furnizează asistență cu privire la orice întrebări, comentarii, nelămuriri sau reclamații privind protecția datelor sau în cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite orice drepturi privind protecția datelor, conform celor menționate mai sus. Echipa responsabilă cu protecția datelor a Farnell poate fi contactată la: DPO@farnell.com.

The data protection officer for Germany is Stefan schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Echipa responsabilă cu protecția datelor a Farnell va depune toate eforturile pentru a gestiona orice solicitări sau reclamații care i-au fost aduse la cunoștință. Persoana vizată are dreptul de a transmite solicitările sau reclamațiile autorității responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal. O listă a autorităților naționale responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal este disponibilă aici.

Atunci când navigați pe și utilizați site-ul nostru, Farnell colectează, stochează și/sau prelucrează datele cu caracter personal. Pentru a garanta prelucrarea echitabilă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor, vă rugăm să citiți Politica privind protecția datelor aplicabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți vedea ce module cookie folosim și cum puteți seta propriile preferințe în Politica privind modulele cookie.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Politica privind protecția datelor

Farnell - Politica privind protecția datelor

I. Introducere

Premier Farnell UK Limited (denumită în continuare „Farnell”, „noi”, „nouă” sau „nostru/noastră” în prezenta declarație) este membră a unui grup global de companii, compania mamă fiind AVNET Inc. (cu sediul în SUA). Ne angajăm să respectăm legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Prezenta politică privind protecția datelor (denumită în continuare „Politica”) se bazează pe principiile și cerințele Regulamentului general al UE privind protecția datelor (denumit în continuare „RGPD”). Prin intermediul acestei politici, dorim să vă informăm, în calitate de persoană vizată, despre modul în care și motivele pentru care colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal, despre drepturile dumneavoastră referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată.

II. Domeniu de aplicare și completări

Prezenta politică se aplică tuturor companiilor, societăților dependente din cadrul grupului, companiilor afiliate, sediilor și diviziilor tuturor companiilor din grupul AVNET Inc. din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Prezenta politică acoperă toate formele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Politica descrie modul în care Farnell colectează, utilizează și transmite datele cu caracter personal obținute direct de la utilizator, client, furnizor, partener de afaceri sau o altă entitate sau obținute indirect din alte surse. Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal obținute prin orice mijloc de comunicare sau în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, e-mail, transfer de fișiere, introducerea datelor personale în aplicații și instrumente, site-uri sau aplicații mobile, pagini și platforme de socializare.

Prezenta politică poate fi completată cu notificări și declarații specifice privind protecția datelor și confidențialitatea, referitoare la forme sau scopuri specifice de prelucrare a datelor. Datele anonimizate (date fără caracter personal), de exemplu, pentru evaluări sau studii statistice, nu fac obiectul prezentei politici.

În țările unde datele entităților juridice sunt protejate în aceeași măsură ca datele cu caracter personal, prezenta politică se aplică și datelor aparținând entităților juridice.

III. Aplicarea legilor naționale

Deși RGPD se aplică pe întreg teritoriul Uniunii Europene, pot exista legi și regulamente în unele țări care stipulează cerințe suplimentare privind protecția datelor, mai ales condiții privind prelucrarea legală a datelor. În acest caz, trebuie verificat pentru fiecare caz în parte dacă aceste legi au prioritate.

IV. Glosar și definiții

Un glosar de termeni și definiții sunt incluse în Anexa A la prezenta politică.

V. Date cu caracter personal prelucrate, scopuri și temei juridic

Acest capitol din politica noastră descrie datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, precum și scopurile și temeiul juridic pentru aceste activități. Cantitatea de date cu caracter personal pe care le prelucrăm depinde de contextul și circumstanțele interacțiunii dumneavoastră cu noi.

1. Gestionarea comenzilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale

Când plasați comenzi pentru achiziția de bunuri sau servicii de la noi, dacă solicitați informații despre produse și servicii înainte de a plasa o comandă sau dacă solicitați asistență cu privire la produsul sau serviciile pe care le-ați comandat, vom prelucra datele cu caracter personal necesare negocierii și derulării unui contract, precum și îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale și exercitării drepturilor noastre conform contractului. Aceasta include și servicii de consultanță prestate în baza contractului, în cazul în care au legătură cu obiectul contractului. Înainte de semnarea unui contract, datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a pregăti oferte și licitații sau pentru a îndeplini alte cerințe referitoare la semnarea contractului.

În acest scop, prelucrăm detalii personale (inclusiv nume, titlu, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală, adresă de livrare și de facturare), informații despre comandă și client (inclusiv bunurile și serviciile comandate și furnizate, instrucțiuni privind comanda, activitățile comerciale, interesele și istoricul comenzilor clientului),informații financiare (inclusiv date de facturare, opțiuni de plată preferate, termen de plată, cont bancar și informații privind cardul de credit).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul gestionării comenzilor, îndeplinirii obligațiilor contractuale și exercitării drepturilor contractuale este Art. 6 (1) b) din RGPD (executarea unui contract). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înțelegerii activităților comerciale, intereselor și istoricului comenzilor clientului este Art. 6 (1) f) din RGPD (interese legitime). Temeiul juridic pentru prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal în scopul respectării obligațiilor de păstrare a înregistrărilor (inclusiv a obligațiilor din standardele de contabilitate comercială și obligațiile de reținere a taxelor și impozitelor) este Art. 6 (1) c) din RGPD (obligație legală).

2. Navigarea sau înregistrarea pe site-urile noastre, paginile și platformele de socializare

Atunci când navigați pe site-urile noastre, paginile și platformele de socializare, putem utiliza module cookie și alte tehnologii de monitorizare pentru a înregistra și înțelege modul în care utilizați site-urile noastre, paginile și platformele de socializare.

Nu toate site-urile noastre folosesc module cookie și tehnologie de monitorizare care colectează date cu caracter personal. În funcție de modulele cookie și de tehnologiile de monitorizare utilizate, colectăm informații privind comportamentul dumneavoastră de navigare online pe site-urile noastre, pe pagina sau platforma noastră de socializare, inclusiv informații privind reacția dumneavoastră la reclame și oferte sau la modul în care se efectuează procesul de cumpărare. De asemenea, putem colecta informații cu privire la dispozitivul pe care l-ați utilizat pentru a accesa site-urile noastre, paginile sau platformele de socializare, (inclusiv modelul dispozitivului și sistemul de operare, tipul de browser, adresa IP, datele de identificare ale dispozitivului mobil).

Informații specifice privind modulele cookie și tehnologia de monitorizare utilizate pe site-urile noastre, paginile și platformele de socializare sunt disponibile în Politica privind modulele cookie. Politica include informații despre cum să dezactivați modulele cookie din browser-ul dumneavoastră și cum să preveniți monitorizarea comportamentului dumneavoastră de navigare.

Atunci când vă înregistrați pe unul din site-urile noastre, pe una din paginile sau platformele de socializare, vom prelucra suplimentar detaliile personale (inclusiv nume, titlu, adresă de e-mail, număr de telefon), și detaliile contului (inclusiv nume de utilizator, parolă, date de conectare/deconectare), cu excepția cazurilor în care este permisă înregistrarea folosind un nume fals sau un pseudonim. Dacă decideți să nu furnizați aceste informații, este posibil să nu vă puteți înregistra și/sau să nu puteți utiliza un serviciu/unele servicii care necesită înregistrare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor cu privire la comportamentul online de navigare, în cazul în care conține date cu caracter personal, este Art. 6 (1) a) din RGPD (consimțământ), dacă vă rugăm să vă dați consimțământul și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Alte prevederi specifice ale legilor referitoare la prelucrarea datelor într-un context online pot necesita, de asemenea, consimțământul dumneavoastră. În anumite circumstanțe, de exemplu, atunci când prelucrăm o cantitate limitată de date cu caracter personal care, datorită tipului și naturii lor nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile dumneavoastră, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul navigării sau înregistrării pe site-urile noastre, pe paginile sau platformele de socializare este Art. 6 (1) f) din RGPD (interese legitime). În măsura în care acest lucru este posibil, interesul nostru legitim este să înțelegem interesele și activitățile utilizatorilor pentru a putea să îmbunătățim și să adaptăm site-urile și ofertele noastre, să eficientizăm procesul de cumpărare, dar și să detectăm și să prevenim utilizarea abuzivă și activitățile frauduloase.

3. Comunicare, marketing, participarea la promoții, evenimente și feedback

Atunci când ne contactați pentru orice întrebare sau solicitare, vom prelucra detaliile personale (inclusiv nume, titlu, compania sau organizația pentru care lucrați, adresă de e-mail, număr de telefon sau alte informații de contact), în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă putea răspunde la întrebare sau solicitare.

Dacă ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi sau ne-ați semnalat interesul dumneavoastră față de anumite bunuri sau servicii, putem prelucra detaliile personale (inclusiv nume, titlu, compania sau organizația pentru care lucrați, adresă de e-mail, număr de telefon sau alte informații de contact) pentru a vă contacta și a vă transmite informații despre bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inovații tehnologice, oferte speciale și oportunități de afaceri.

Dacă participați la promoții sau evenimente organizate sau sponsorizate de noi, vom prelucra detaliile personale (inclusiv nume, titlu, compania sau organizația pentru care lucrați, adresă de e-mail, număr de telefon sau alte informații de contact) pentru a gestiona participarea dumneavoastră la promoție sau eveniment și pentru a vă transmite informații despre bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inovații tehnologice, oferte speciale și oportunități de afaceri. De asemenea, vom prelucra detaliile dumneavoastră personale pentru a vă solicita un feedback cu privire la promoție sau eveniment, satisfacția dumneavoastră în ceea ce privește bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, precum și cu privire la performanțele noastre. De asemenea, vă putem solicita opinia despre cum ne putem îmbunătăți bunurile și serviciile și colaborarea cu partenerii noștri de afaceri.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comunicării cu dumneavoastră și răspunderii la orice întrebare sau solicitare este Art. 6 (1) b) din RGPD (executarea unui contract), în măsura în care prelucrarea are loc în contextul pregătirii sau facilitării semnării unui contract sau în contextul unui răspuns la întrebările și solicitare legate de un contract. În măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea comunicării cu dumneavoastră cu privire la alte aspecte, temeiul juridic este Art. 6 (1) f) din RGPD (interese legitime).

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă contacta și a vă transmite informații despre bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inovații tehnologice, oferte speciale și oportunități de afaceri, temeiul juridic este Art. 6 (1) a) din RGPD (consimțământ), dacă vă rugăm să vă dați consimțământul și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. În anumite circumstanțe, de exemplu, atunci când prelucrăm o cantitate limitată de date cu caracter personal care, datorită tipului și naturii lor nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile dumneavoastră, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta și a vă transmite informații despre bunurile și serviciile noastre similare, inovații tehnologice, oferte speciale și oportunități de afaceri este Art. 6 (1) f) din RGPD (interese legitime).

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal pentru a gestiona participarea dumneavoastră la o promoție sau la un eveniment, pentru a vă transmite informații despre bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inovații tehnologice, oferte speciale și oportunități de afaceri sau pentru a vă solicita feedback sau o opinie, temeiul juridic este Art. 6 (1) a) din RGPD (consimțământ), dacă vă rugăm să vă dați consimțământul și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. În anumite circumstanțe, de exemplu, atunci când prelucrăm o cantitate limitată de date cu caracter personal care, datorită tipului și naturii lor nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile dumneavoastră, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este Art. 6 (1) f) din RGPD (interese legitime).

4. Obligații legale și respectarea acestora

În calitate de companie care operează la nivel global, facem obiectul diferitelor legi și regulamente prin care ni se impun obligații legale. Unele dintre aceste legi și regulamente pot necesita colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, legile din domeniul fiscal, comercial, regulamentele comerciale și de conformitate pentru export, codurile vamale, legile privind spălarea banilor). În cazul în care astfel de obligații legale se bazează pe legile și regulamentele UE sau ale statelor membre UE, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Art. 6 (1) c) din RGPD. În cazul în care astfel de obligații legale se bazează pe legi și regulamente din țări terțe (non-UE), respectarea acestor obligații legale poate reprezenta un interes legitim. În astfel de cazuri, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Art. 6 (1) f) din RGPD. Ultima prevedere se aplică și în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul respectării politicilor, codurilor de conduită și regulamentelor noastre.

5. Recrutare și depunerea candidaturii

Atunci când recrutăm persoane, prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în cadrul procesului de depunere a candidaturii. În scopul recrutării și derulării procesului de depunere a candidaturii vor fi prelucrate, în general, detalii personale (inclusiv nume, titlu, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală) și CV și date privind calificările (inclusiv absolvire, titlu universitar, certificate de instruire, certificate de studii superioare, atestări și competențe). După finalizarea unui proces de depunere a candidaturii, putem continua să prelucrăm (stocăm) datele cu caracter personal ale candidaților pentru o anumită perioadă de timp, dacă este necesar, pentru a ne asigura că putem să ne exercităm drepturile sau să ne apărăm împotriva reclamațiilor în contextul procesului de recrutare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul recrutării și gestionării candidaturilor este Art. 6 (1) b) din RGPD (executarea unui contract), în măsura în care prelucrarea este necesară pentru revizuirea și evaluarea candidaturilor, pentru selectarea candidaților și pentru executarea unui contract de muncă, pentru exercitarea drepturilor sau pentru apărarea împotriva reclamațiilor în contextul procesului de recrutare.

Atunci când își depun candidatura pentru un post în cadrul Farnell prin intermediul unui site pentru cariere, al unei platforme de recrutare sau al unui portal pentru joburi sau atunci când răspund la o ofertă de job, candidații ar trebui, de asemenea, să consulte informații mai specifice de confidențialitate, care ar putea fi puse la dispoziție pe site-ul pentru cariere, pe platforma de recrutare sau în cadrul ofertei de job.

VI. Date cu caracter personal ale copiilor

Operațiunile Farnell se concentrează asupra activităților business-to-business (B2B). Din acest motiv, nu solicităm în mod intenționat date cu caracter personal de la copii și nici nu le trimitem acestora solicitări de transmitere a datelor cu caracter personal. Chiar dacă pe site-urile noastre, pe paginile sau platformele noastre de socializare pot naviga utilizatori de toate vârstele, acestea sunt destinate doar scopurilor B2B și nu vizează copiii. Dacă observăm, ca urmare a unei notificări din partea unui părinte sau a unui tutore, sau după descoperirea în orice alt mod, că un copil cu vârsta mai mică de 16 ani a fost înregistrat în mod necorespunzător pe unul dintre site-urile noastre, pe paginile sau platformele noastre de socializare, vom anula contul și înregistrarea și vom șterge datele cu caracter personal ale copilului din înregistrările noastre.

VII. Transmiterea datelor cu caracter personal furnizorilor de servicii și părților terțe

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în întregime de Farnell. Uneori, vom folosi prestatori de servicii și furnizori (denumiți în continuare „persoane împuternicite de operator”) care vor prelucra datele cu caracter personal pentru noi, în numele nostru și în baza instrucțiunilor noastre. Astfel de persoane împuternicite de operator pot fi companii externe sau afiliați ai Farnell (companii din grup). Orice externalizare a activității de prelucrare a datelor se va realiza în baza unui protocol de verificare prealabilă și de monitorizare a prestatorului de servicii / furnizorului, fiind reglementată de un acord privind prelucrarea datelor.

În măsura în care utilizăm prestatori de servicii și furnizori drept persoane împuternicite de operator pentru a prelucra datele cu caracter personal în numele nostru, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următoarelor categorii de destinatari:

Prestatorii de servicii IT, prestatorii de servicii pentru aplicații, prestatorii de servicii pe internet, prestatorii de servicii de găzduire pe platforme și de găzduire web, companii de eliminare a datelor, agenții de marketing, agenții care efectuează studii de piață, parteneri de publicitate, prestatorii de servicii de gestionare a comenzilor și a conturilor, prestatorii de servicii de plată, prestatorii de servicii de logistică, prestatori de servicii pentru clienți.

Pe lângă transmiterea datelor cu caracter personal prestatorilor de servicii și furnizorilor, ar putea fi necesară transmiterea informațiilor dumneavoastră personale către părți terțe, în cazul în care există o obligație legală în acest sens sau un interes legitim pentru a asigura respectarea politicilor și regulamentelor sau pentru a facilita cooperarea și colaborarea în afaceri. În astfel de cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transmise următoarelor categorii de destinatari:

Autorități publice și organe administrative, autorități de aplicare a legii și de prevenire a fraudelor, instanțe judecătorești, avocați, contabili fiscali, firme de contabilitate și de audit, agenții de informații privind creditele, furnizori de carduri de plată și de asigurări, producători și revânzători, vânzători cu amănuntul.

Dacă utilizați site-urile noastre, paginile sau platformele de socializare și dacă asociați conturile dumneavoastră de pe rețelele de socializare cu noi sau dacă sunteți autentificat în contul dumneavoastră de pe rețelele de socializare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise operatorilor acelor pagini și platforme de socializare.

Dacă vi s-a solicitat să vă înregistrați pe site-ul comunității element14, cu consimțământul dumneavoastră, informațiile dumneavoastră vor fi transmise grupului de companii Premier Farnell Ltd din Marea Britanie, în calitate de operatori ai respectivului site și orice astfel de date vor fi transferate către aceste companii, care vor acționa ca operatori de date în ceea ce privește utilizarea informațiilor dumneavoastră de pe respectivul site, în conformitate cu politica lor de confidențialitate.

Dacă vindem sau cumpărăm orice afacere sau active sau transferăm un domeniu de activitate al afacerii noastre unui nou proprietar, vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal potențialului vânzător sau cumpărător al unor astfel de afaceri sau active sau oricărei părți terțe care achiziționează activele noastre sau către care este transferat domeniul de activitate.

Putem transmite informații unor părți terțe afiliate sau neafiliate în mod anonim, agregat. Deși aceste informații nu vă vor identifica personal și nu conțin date cu caracter personal, în anumite cazuri aceste părți terțe pot combina informațiile agregate cu alte date pe care le dețin despre dumneavoastră sau pe care le-au colectat de la dumneavoastră sau pe care le-au primit de la părțile terțe, într-un mod care le permite să vă identifice personal. Dacă totuși transmitem astfel de date unor părți terțe, luăm măsuri pentru a ne asigura că acestea folosesc mijloace corespunzătoare de protejare a datelor dumneavoastră.

VIII. Perioade de stocare a datelor cu caracter personal

În general, nu păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât este necesar pentru respectarea sau îndeplinirea scopurilor pentru care aceste date sunt prelucrate. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, datele cu caracter personal sunt prelucrate în mai multe scopuri, de exemplu, dacă prelucrarea datelor are loc în contextul unei achiziții, prelucrăm datele cu caracter personal în scopul gestionării și executării comenzii dumneavoastră, livrării bunurilor sau a serviciilor, facturării și plății, precum și în vederea furnizării serviciilor post-vânzare. Totuși, în calitate de corporație, ne supunem unor obligații de păstrare a înregistrărilor și trebuie să respectăm legile din domeniul fiscal și comercial care specifică păstrarea pe un termen mai lung a anumitor documente și dosare care conțin date cu caracter personal.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal în scopul gestionării comenzilor și îndeplinirii obligațiilor contractuale, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât aveți o relație de client sau de afaceri cu noi. Datele cu caracter personal incluse în documentele sau dosarele care fac obiectul legislației fiscale vor fi păstrate timp de 10 ani (cu excepția cazului în care dispozițiile legale, procesele pe rol sau procedurile fiscale necesită păstrarea pe un termen mai lung), iar datele cu caracter personal incluse în documentele sau dosarele care fac obiectul legislației comerciale vor fi păstrate timp de 6 ani (cu excepția cazului în care dispozițiile legale sau procesele pe rol necesită păstrarea pe un termen mai lung).

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal în scopul înțelegerii comportamentului dumneavoastră de navigare online, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru timpul necesar creării statisticilor privind utilizatorii și raporturilor analitice care folosesc date agregate (date fără caracter personal). Informații specifice privind durata păstrării datelor cu caracter personal se regăsesc în Politica privind modulele cookie.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de comunicare, marketing, promovare, evenimente și feedback, vom păstra datele pentru perioada de timp în care avem nevoie de acestea pentru a comunica cu dumneavoastră sau atât timp cât avem un interes legitim pentru a vă oferi informații privind afacerea, produsele și serviciile sau pentru a vă oferi materiale de marketing, privind evenimentele și promoțiile, cu excepția cazului în care ați refuzat ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în astfel de scopuri.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal în scopul respectării legilor și regulamentelor care impun obligații legale Farnell, vom păstra datele cu caracter personal pentru perioada prevăzută de astfel de legi și de regulamente.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal în scopul recrutării și derulării procesului de depunere a candidaturilor, vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a revizui și evalua candidaturile, pentru a selecta candidații și pentru a executa un contract de muncă, pentru a exercita drepturile sau pentru a ne apăra împotriva reclamațiilor în contextul procesului de recrutare. În cazul în care sunteți angajat(ă), datele dumneavoastră cu caracter personal – în măsura în care este necesar pentru executarea contractului de muncă – vor fi păstrate atât timp cât sunteți angajat al Farnell și după rezilierea contractului de muncă, atât timp cât este necesar pentru a respecta obligațiile de păstrare sau atât timp cât viitoarele procese sau procesele aflate pe rol necesită păstrarea pe o perioadă mai lungă. În cazul în care nu sunteți angajat(ă), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal până la 6 luni în scopul apărării noastre împotriva eventualelor reclamații sau procese.

În cazul în care nu ați fost angajat(ă), însă ați fost de acord să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în arhivă pentru viitoare oportunități, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal până la doi ani, cu excepția cazului în care este specificat altfel pe site-urile noastre pentru cariere, platformele de recrutare sau portalurile pentru joburi sau în ofertele de joburi.

IX. Transferul datelor cu caracter personal către țări terțe

Uneori poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal către destinatari din alte țări. Acest lucru se poate întâmpla în cazul în care anumite informații care ar putea conține date cu caracter personal trebuie să fie transmise companiei-mamă Avnet, Inc. în SUA sau în contextul cooperării și colaborării internaționale cu partenerii noștri de afaceri sau atunci când comenzile sunt administrate, gestionate și expediate la nivel internațional. Dacă și în măsura în care vom folosi serviciile persoanelor împuternicite de operator, este posibil să transferăm și datele dumneavoastră cu caracter personal unor astfel de persoane aflate în alte țări.

În măsura în care astfel de transferuri de date implică destinatari în țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (denumite în continuare „țări terțe”), ne vom asigura că transferurile se vor efectua în conformitate cu prevederile privind protecția datelor care restricționează transferul de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European și care necesită implementarea unor măsuri de protecție corespunzătoare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.

Aceste măsuri de protecție ar putea fi o decizie de adecvare prin care Uniunea Europeană a considerat că țara în care se află destinatarul dispune de legislație adecvată în materie de protecție a datelor, respectarea clauzelor contractuale standard UE (denumite și clauze model UE) de către destinatar sau implementarea Regulilor corporatiste obligatorii (denumite în continuare „RCO”) de către destinatar sau orice altă soluție permisă de lege.

Dacă aveți o nelămurire cu privire la protecția adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul transferării acestora către țări terțe, puteți adresa o întrebare responsabilului de protecție a datelor la: DPO@farnell.com.

X. Securitatea datelor cu caracter personal și protecția datelor referitoare la cardurile de plată

Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucrăm împotriva manipulării, distrugerii sau pierderii, modificării accidentale sau ilegale, împotriva divulgării neautorizate sau accesului părților terțe. Aceste măsuri de securitate includ instrumente de autentificare, firewall-uri, monitorizarea sistemelor și rețelelor IT, pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal.

Măsurile de securitate tehnice și organizatorice sunt revizuite și adaptate în mod regulat, ținând cont de stadiul tehnic actual, de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile și probabilitatea apariției acestor riscuri. Cu toate acestea, ținând cont de contextul dinamic al măsurilor de securitate, stadiului tehnic, vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor, securitatea absolută nu poate fi garantată.

Putem stoca datele referitoare la cardul dumneavoastră de plată, strict în scopul plății pentru orice comenzi pe care le plasați la noi. De asemenea, vom stoca aceste detalii pentru a simplifica orice viitoare achiziții pe care le veți face. Protejăm orice date privind cardurile pe care le stocăm, prin dezvăluirea doar a ultimelor patru cifre ale numărului de cont atunci când confirmăm o comandă a dumneavoastră. Derulăm verificări fizice, electronice și procedurale în legătură cu colectarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor de identificare personale pe care le stocăm. Luăm foarte în serios obligațiile de securitate și vă cerem și dumneavoastră să luați măsuri rezonabile pentru a vă proteja detaliile contului, inclusiv ID-ul și parola, pentru a preveni utilizarea neautorizată a acestora. Vă recomandăm să ieșiți complet din cont și să luați măsuri pentru a șterge orice istoric de navigare și module cookie care ar putea fi stocate, pentru a preveni utilizarea informațiilor de către un utilizator neautorizat.

Dacă aveți o nelămurire cu privire la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți adresa o întrebare responsabilului de protecție a datelor la: DPO@farnell.com.

XI. Preferințe de marketing

Conform celor menționate în secțiunea IV. 3. din prezenta politică, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră sau de un interes legitim pentru a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv nume, titlu, compania sau organizația pentru care lucrați, adresă de e-mail, număr de telefon sau alte informații de contact) pentru a vă contacta și a vă transmite informații despre bunurile și serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, inovații tehnologice, oferte speciale și oportunități de afaceri. În aceste scopuri, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de preferințe, dacă acestea au fost exprimate, pentru a vă trimite informații privind produsele și serviciile și mesaje de marketing prin e-mail, poștă, telefon și rețele de socializare, cu excepția cazului în care ne-ați cerut să nu vă transmitem astfel de informații.

Cu excepția cazului în care consimțământul este necesar ca temei juridic, ceea ce ar implica și să optați pentru primirea informațiilor și mesajelor, veți avea întotdeauna posibilitatea de a refuza să primiți informații privind produsele și serviciile și mesaje de marketing pur și simplu prin bifarea unei căsuțe sau apăsarea pe un buton sau link sau prin schimbarea preferințelor din setările contului, în funcție de caz.

Desigur, ne puteți informa în același mod și în orice moment că nu mai doriți să primiți informații privind produsele și serviciile și mesaje de marketing. Dacă avem permisiunea de a vă transmite informații de marketing, puteți renunța oricând la această opțiune (gratuit, prin e-mail, fără costuri suplimentare față de cele aferente traficului de date percepute de către operatorul dumneavoastră). Dacă nu mai doriți să vă contactăm în scopuri de marketing, vă rugăm să faceți clic aici pentru a vă actualiza preferințe contului dumneavoastră, să ne contactați prin e-mail la adresa unsubscribe-uk@farnell.com (menționând ce tipuri de mesaje de marketing nu mai doriți să mai primiți) sau prin telefon la numărul 0800 894946 (numai Romtelecom)/+44(0) 870 1200 109 (se pot aplica taxe – vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la operatorul dumneavoastră de telefonie).

Dacă ne informați că nu mai doriți să primiți informații privind produsele și serviciile și mesaje de marketing, ar putea dura ceva timp pentru ca toate sistemele și aplicațiile noastre să se actualizeze, așadar ați putea să mai primiți mesaje de la noi în timp ce procesăm integral instrucțiunile dumneavoastră.

Vă rugăm să rețineți că dacă ne informați că nu mai doriți să primiți mesaje de marketing, vom continua să vă trimitem alte tipuri de comunicări, cum ar fi confirmări ale unor comenzi, actualizări privind comenzile, notificări privind livrarea sau solicitări de plată.

XII. Alte site-uri

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Declarația și politica noastră de confidențialitate se aplică acestui site, așadar atunci când accesați un link către alte site-uri, ar trebui să verificați declarația de confidențialitate de pe site-urile respective.

Din când în când, vă putem oferi posibilitatea de a efectua tranzacții folosind PayPal. Orice astfel de tranzacții vor face obiectul politicii de confidențialitate PayPal pe care o puteți vizualiza la adresa www.paypal.com, accesând link-ul „Confidențialitate” din partea de jos a site-ului.

XIII. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Aveți multe drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care acestea sunt folosite. Aceste drepturi sunt rezumate mai jos. Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, puteți contacta Farnell entitatea juridică menționată drept operator mai jos, în cadrul capitolului XV. sau persoana responsabilă cu protecția datelor a Farnell unei entități juridice, dacă este cazul.

1. Dreptul de a acces

Aveți dreptul de a solicita o confirmare dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi.

Dacă prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de a solicita acces la aceste date și de a obține informații suplimentare cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, ce alte persoane din afara Farnell ar fi putut primi datele, inclusiv destinatari din țări terțe; orice informații disponibile cu privire la sursa datelor, în cazul în care nu ne-ați furnizat aceste date în mod direct; perioada de timp estimată pentru stocarea datelor sau, în cazul în care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a rectifica (corecta) înregistrările privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care noi le prelucrăm, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incorecte.

3. Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, pot exista justificări și temeiuri juridice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în ciuda solicitării dumneavoastră, de exemplu, dacă încă mai aveți o relație comercială cu noi și avem nevoie de date pentru executarea comenzilor sau a altor obligații contractuale, sau dacă obligațiile privind păstrarea înregistrărilor nu permit ștergerea sau atunci când gestionăm o reclamație. Dacă avem nevoie să continuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom menționa de ce trebuie să facem acest lucru atunci când vom răspunde solicitării dumneavoastră.

4. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de circumstanțele sau situația particulară în care vă aflați. Cu toate acestea, pot exista justificări și temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în ciuda opoziției dumneavoastră. Dacă refuzăm solicitarea dumneavoastră, vă vom furniza informații explicând motivele refuzului.

Atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal. Acest drept include crearea de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că, în anumite condiții, puteți limita modul în care prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră. Dreptul de restricționare a prelucrării poate fi exercitat mai ales dacă aveți obiecții cu privire la conținutul datelor cu caracter personal pe care le deținem sau cu privire la modul în care acestea sunt prelucrate; de exemplu, în cazul în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal pe care le deținem și verificăm acuratețea acestor date, prelucrarea poate fi restricționată în perioada verificării.

6. Dreptul de a retrage consimțământul privind prelucrarea datelor

În situațiile în care consimțământul reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului produce, de obicei, efecte doar pentru viitor. Orice prelucrare anterioară a datelor cu caracter personal bazată în mod legitim pe consimțământ ar putea face obiectul altor prevederi sau obligații care necesită și fac legitimă continuarea prelucrării datelor cu caracter personal.

7. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți drept de a ne solicita mutarea, transferul sau copierea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat astfel încât să puteți folosi datele cu caracter personal pentru alte servicii sau pentru alți furnizori. Puteți solicita să primiți o copie a datelor cu caracter personal într-un format utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, astfel încât să le puteți stoca pentru uz personal. De asemenea, puteți solicita să transmitem o copie a datelor către o altă organizație.

Cu toate acestea, dreptul la portabilitate poate face obiectul unor limitări în ceea ce privește fezabilitatea tehnică de transmitere a datelor. Dreptul la portabilitatea datelor nu creează o obligație pentru noi de a adopta sau menține sisteme de prelucrare care sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu sistemele folosite de alte organizații.

8. Dreptul de a formula o reclamație către autoritatea de supraveghere privind protecția datelor

Aveți dreptul de a formula o reclamație către autoritatea de supraveghere privind protecția datelor în cazul în care considerați că nu am gestionat datele dumneavoastră cu caracter personal în mod corect și legal sau în cazul în care considerați că nu am gestionat în mod corespunzător solicitările dumneavoastră.

Autoritatea de supraveghere privind protecția datelor căreia ar trebui să adresați reclamația este autoritatea competentă pentru locul de reședință sau țara dumneavoastră sau autoritatea de supraveghere pe a cărei rază de competență ne aflăm. Aceasta este:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Marea Britanie

Dacă ați formulat o reclamație, autoritatea de supraveghere privind protecția datelor vă va informa cu privire la progresul și rezultatul reclamației.

XIV. Cum să ne contactați cu privire la protecția datelor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri referitoare la prezenta politică privind protecția datelor sau la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați echipa noastră responsabilă cu protecția datelor la: DPO@farnell.com.

Unele entități juridice ale Farnell au desemnat un responsabil cu protecția datelor. Dacă este cazul, puteți contacta direct responsabilul cu protecția datelor folosind datele de contact specificate de respectivele entități juridice ale Farnell.

XV. Operator de date și responsabilitate

Cu excepția unor specificații contrarii, compania Farnell care administrează acest site este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Operatorul stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și este responsabil pentru respectarea legilor și regulamentelor aplicabile privind protecția datelor, precum și a cerințelor din prezenta politică.

XVI. Modificări aduse prezentei politici

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică în orice moment. Prezenta politică poate fi modificată în baza procedurii definite de modificare a politicilor și de notificare a modificărilor.

Anexa A: Glosar și definiții

Principiul responsabilității
înseamnă că operatorii vor fi responsabili pentru și capabili să demonstreze respectarea prevederilor RGPD care impun adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare de către operatori pentru a se asigura și a putea demonstra că prelucrarea datelor este efectuată în conformitate cu RGPD, precum și revizuirea și actualizarea acestor măsuri, dacă este necesar.
Operator
înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Politica privind protecția datelor
înseamnă politica privind protecția datelor pentru regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
Acordul privind prelucrarea datelor
înseamnă un acord parte din acordul-cadru încheiat între un operator și o persoană împuternicită de operator care reflectă înțelegerea părților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor.
Evaluarea impactului protecției datelor
înseamnă procesul de evaluare a posibilității apariției unor riscuri și a severității acestora cu privire la drepturile și libertățile persoanelor vizate, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și sursele de risc; o evaluare a impactului ar trebui să includă, în special, măsurile, precauțiile și mecanismele gândite pentru diminuarea riscului respectiv, asigurând protecția datelor cu caracter personal și demonstrând respectarea prevederilor RGPD.
Persoană vizată
înseamnă o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
RGPD
înseamnă Regulamentul General privind Protecția Datelor, adică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Organizație internațională
înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.
Date cu caracter personal
înseamnă orice informații privind (i) o persoană fizică identificată sau identificabilă și (ii) o entitate juridică identificată sau identificabilă (când astfel de informații sunt protejate în mod similar datelor cu caracter personal sau informațiilor cu caracter personal în baza legilor și regulamentelor aplicabile privind protecția datelor).
Încălcarea securității datelor cu caracter personal
înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
Prelucrare
înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Persoană împuternicită de operator
înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Creare de profiluri
înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.
Pseudonimizare
înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.
Destinatar
înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
Categorii speciale de date cu caracter personal
înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind starea de sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
Parte terță
înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023