Termenii si Conditiile

1. Definitii

Cuvintele urmatoare vor avea intelesurile atribuite acestora mai jos in intregul set de conditii de furnizare:
Catalog” – catalogul (in orice format tiparit sau electronic) in care sunt cuprinse prezentele conditii.
Societate” – Farnell o unitate comerciala a Premier Farnell UK Limited (Numarul Societatii 00860093) cu sediul inregistrat la 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ sau cesionarii permisi.
Conditii” – termenii si conditiile de fata.
Contract” – orice contract incheiat intre noi si dumneavoastra pentru vanzarea de bunuri si/sau furnizarea de Servicii.
Client” inseamna persoana/persoanele societatea sau alta entitate a carei comanda de bunuri este acceptata de Societate.
Bunuri” – orice bunuri furnizate sau care urmeaza a fi furnizate de noi catre dumneavoastra.
Servicii” – orice servicii furnizate sau care urmeaza a fi furnizate de noi catre dumneavoastra.
Marfa” – orice Bunuri sau Servicii.
in scris” – include comunicatiile electronice.

2. Conditii

Toate comenzile sunt acceptate de Societate sub rezerva si potrivit prezentelor Conditii.
Aceste Conditii anuleaza si exclud orice termeni si conditii din sau la care se face referire in orice negocieri sau activitati dintre Societate si Client sau stipulate in termenii si conditiile standard ale Clientului. In cazul unei neconcordante intre
• celelalte prevederi din acest Catalog si prezentele Conditii sau
• prevederile din comanda si prezentele Conditii
prezentele Conditii vor prevala exceptand cazul in care Societatea convine in scris in alt mod. Impreuna cu orice termeni acceptati de Societate cu privire la o comanda, aceste Conditii constituie intregul acord dintre Societate si Client cu privire la Marfa comandata. Nu este permisa nicio variatie de la aceste Conditii decat cu autorizarea expresa in scris din partea unui administrator al Societatii.

3. Preturi

Daca nu exista prevederi contrare, preturile pentru Marfa sunt exprimate in euro si nu cuprind TVA care, daca este cazul, va fi adaugat la momentul expeditiei la pretul prevazut in Catalog sau, unde este cazul, cotatia de pret exprimata in scris de Societate. Societatea a depus toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca preturile pentru Marfa sunt prezentate in mod exact in Catalog, insa isi rezerva dreptul de a schimba preturile in orice moment fara notificare. Preturile percepute vor fi cele care prevaleaza cand se accepta o comanda.
In cazul in care Marfa se trimite in etape (“Livrarea in etape”), pretul platibil pentru aceasta va fi cel aplicabil la momentul livrarii primului lot de Marfa insa, in cazul in care Livrarea in etape poate continua pe o perioada de 90 de zile sau mai mult, Societatea isi rezerva dreptul de a percepe alte sume de la Client daca pretul Marfii creste inainte de incheierea perioadei respective sau de a lua in considerare schimbari ale cursului de schimb aplicabil.
Orice Livrari efectuate la o adresa din Regatul Unit se vor face cu TVA la cursul actual, inclusiv in cazul in care Bunurile urmeaza a fi exportate. La primirea dovezii conforme cu Notificarea privind Vama/Acciza 703 ca Bunurile au fost exportate, se va emite o nota de credit la valoarea integrala a TVA.
Pentru transporturile catre alte state membre CE, nu se va percepe TVA, cu conditia comunicarii unui numar TVA CE de catre comisionarul Bunurilor la momentul efectuarii comenzii.
Livrarile catre un stat care nu este membru CE vor avea TVA zero conform Notificarii privind Vama / Acciza 703.
Documentatia standard a Societatii este o factura unica avand rol si de aviz de expeditie. Costul altor documente cum ar fi certificarea de catre Camera de Comert sau Consulat, legalizarea sau copiile facturiilor multiple nu este inclus daca nu se precizeaza in cotatia de pret a Societatii sau factura pro-forma si Societatea va emite o estimare a acestor cheltuieli separat, la cerere.

4. Plata

Plata se efectueaza in intregime in prealabil prin una din urmatoarele metode, conform intelegerii cu Societatea:
a. in moneda facturata.
b. prin transfer interbancar net, in care scop detaliile bancare ale Societatii sunt disponibile la cerere
c. prin carduri de credit Access/Visa
d. prin acreditiv, cu conditia ca pretul Bunurilor (excluzand livrarea si alte costuri si impozite) sa fie mai mare de 7500 EUR si acreditivul:
1. sa fie IREVOCABIL.
2. sa fie confirmat de o banca cu reputatie, acceptabila pentru Societate, in Regatul Unit al Marii Britanii.
3. sa permita Societatii plata la vedere in euro.
4. sa respecte cu exactitate pretul, descrierea, metoda de expeditie etc, care figureaza in cotatia sau factura proforma a Societatii.
5. sa stipuleze ca toate cheltuielile, comisioanele etc. bancare sunt in sarcina Clientului.
6. sa permita atat transportul partial cat si transbordarea.
7. sa acorde Societatii un termen rezonabil atat pentru expedierea Bunurilor cat si pentru pregatirea si prezentarea documentelor.
8. sa contina mentiunea “Diverse Origini” daca tara de origine trebuie indicata in acreditiv.
9. sa fie supusa Regulilor si Uzantelor Uniforme privind Creditele Documentare (Editia revazuta in 1983 a Publicatiei ICC Nr. 400) dupa cum aceasta poate fi modificata periodic.
f. Potrivit oricaror conditii de credit acordate de Societate cu privire la contul Clientului in conformitate cu aceste Conditii.
De remarcat ca Societatea nu va accepta costuri, comisioane sau taxe bancare. Toate creditele documentare vor cuprinde mentiunea clara ca toate aceste costuri sau comisioane sunt in sarcina Clientului.
Toate platile se vor face fara deduceri, retineri sau compensari. Data platii este fundamentala. Daca Clientul nu efectueaza o plata pana la scadenta, atunci, fara a aduce atingere altui drept sau masuri reparatorii, Societatea va avea dreptul:
i. sa anuleze comanda sau suspenda orice alte livrari sau executii;
ii. sa isi insuseasca orice plata efectuata de Client pentru Livrari (sau Livrarile efectuate in temeiul altui contract) dupa cum Societatea poate considera corespunzator si
iii. sa perceapa dobanda (atat inainte cat si dupa orice proces) aferenta sumei neplatite la rata de 5% pe an peste rata de baza periodica a HSBC Bank plc pana la efectuarea platii integrale.

Facturile vor fi trimise electronic la adresa de e-mail furnizată pe durata procesului de creare a contului. Acest lucru poate fi modificat sau puteți solicita facturi pe suport de hârtie contactând Departamentul de Contabilitate al Farnell (datele de contact se regăsesc pe factura dvs.). Dacă aveți nevoie de o factură pe suport de hârtie, Farnell își rezervă dreptul de a percepe o sumă pentru a acoperi taxele poștale.

5. Conturi noi

Un Client care doreste sa-si deschida un cont de credit va furniza informatiile care pot fi solicitate de Societate iar Societatea poate efectua cercetarile pe care le considera corespunzatoare. Societatea isi rezerva dreptul discretionar de a acorda, refuza sau intrerupe orice facilitati de credit sau de a reduce sau suspenda orice limita de credit in orice moment, fara notificarea Clientului. Nicio facilitate de cont sau termeni de creditare nu sunt obligatorii pentru Societate daca nu sunt confirmati in scris de catre Societate.

6. Comenzi

Societatea isi rezerva dreptul de a refuza sa faca afaceri cu orice societate, persoana sau entitate.
Clientul va preciza numarul sau de cont si numarul de ordine atat in convorbirile telefonice, cat si in intreaga corespondenta.
Pentru evitarea dublarii comenzilor, confirmarea scrisa a comenzilor telefonice va cuprinde mentiunea clara “Exclusiv pentru confirmare”. Societatea nu va accepta raspunderea pentru comenzile care nu contin aceasta mentiune si comenzile dublate vor fi taxate in mod corespunzator.
Valoarea minima a comenzii pentru tranzactiile cu cardul de credit este de 30 EUR.
Dupa ce a fost acceptata, o comanda poate fi anulata numai cu acordul prealabil scris al unui administrator al Societatii.
Comenzile pentru Bunuri sunt acceptate de Societate prin expedierea Bunurilor insa cu conditia ca expeditia respectiva sa nu constituie acceptare in cazul in care pretul Bunurilor a fost cotat sau mentionat gresit in comanda Clientului.

7. Livrare

Comenzile transmise prin telefon, fax, email, web si e-achizitii sunt considerate automat a fi urgente si exceptand prevederile de mai jos Societatea va depune eforturi rezonabile pentru expedierea Bunurilor astfel comandate in aceeasi zi, cu conditia ca aceste comenzi sa fie primite pana la orele 15.00 GMT de luni pana vineri si toate Bunurile comandate dupa ora respectiva in urmatoarea zi lucratoare.
Daca nu se prevede altfel printr-un contract scris toate livrarile vor fi efectuate EXW (franco uzina) la depozitul societatii din Regatul Unit al Marii Britanii sau din Belgia, la alegerea Societatii. “Franco Uzina” are intelesul din INCOTERMS 2000. Societatea poate oferi livrare in alti termeni si cu cost suplimentar in cazul in care este solicitata.
Clientul poate solicita livrarea sau executarea pe etape in termen de maxim 12 luni de la data comenzii. Societatea isi rezerva dreptul de a livra sau executa pe etape. Nerespectarea unei date de livrare sau executare in cazul in care livrarea sau executarea se realizeaza pe etape nu va impiedica sau opri Societatea a face alte livrari sau efectua o executie ulterioara in temeiul Contractului relevant pe etape.
Societatea poate utiliza orice metoda de livrare pe care o are la dispozitie. Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a respecta estimarile de livrare si/sau executare insa, exceptand prevederile de la Conditia 8 de mai jos, in niciun caz nu va fi tinuta a compensa Clientul pentru neefectuarea livrarii, neexecutare, livrare sau executare cu intarziere. Data livrarii si/sau executarii nu vor fi esentiale.
Societatea isi rezerva dreptul de a amana expeditia pentru anumite motive, inclusiv de a efectua orice verificari sau proceduri de creditare sau anti-frauda necesare sau de a se asigura ca plata a post primita integral sub forma de fonduri disponibile. In cazul in care expeditia este amanata din aceste motive, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a informa Clientul.

8. Inspectie, defecte si neefectuarea livrarii

Clientul va inspecta Marfa de indata ce acest lucru este posibil dupa livrare sau, in cazul Serviciilor, executia si, exceptand prevederile Conditiei 14 de mai jos, Societatea nu va raspunde pentru niciun defect al Marfii decat in cazul in care i se trimite Societatii o notificare scrisa in termen de 10 zile de la data inspectiei. Societatea nu scrie software-ul cuprins in Bunuri si Clientul are raspunderea de a verifica prezenta virusilor de computer inainte de utilizarea Bunurilor.
Cantitatea oricarui transport de Marfa, inregistrata de Societate la expeditia de la locul de activitate al Societatii, va fi o proba concludenta a cantitatii primite de Client la livrare, exceptand cazul in care Clientul poate furniza probe contrare concludente. Societatea nu va raspunde pentru nicio neefectuare a livrarii Bunurilor sau neexecutare a Serviciilor decat in cazul in care i se trimite Societatii o notificare scrisa in termen de 10 zile de la data la care Bunurile trebuiau livrate sau Serviciile trebuiau executate in mod obisnuit. Sub rezerva Conditiei 15(i) de mai jos, orice raspundere a Societatii pentru neefectuarea livrarii sau neexecutarea serviciilor sau pentru Bunurile notificate ca fiind defecte la livrare sau Servicii notificate ca fiind defecte in urma executarii in conformitate cu prezenta Conditie 8 va fi limitata la inlocuirea Bunurilor sau reexecutarea Serviciilor in termen rezonabil sau la rambursarea pretului platit la momentul respectiv pentru Marfa respectiva.

9. Retururi

Niciun Bun nu poate fi returnat Societatii decat in cazul in care Clientul a obtinut mai intai un numar de autorizare a retururilor din partea Societatii (‘RAN’). Toate Bunurile se returneaza pe riscul si cheltuiala Clientului, nedeteriorate de Client si in ambalajul lor original. Clientul raspunde pentru returnarea Bunurilor catre Societate si pentru trimiterea dovezii de efectuare a returului respectiv.
Societatea a adoptat politica de returnare in termen de 21 de zile. Pentru a fi acceptate la retur pe aceasta baza, Bunurile vor fi restituite pentru a fi primite de Societate in termen de 21 de zile de la expeditie. Clientul va restitui Bunurile la “Departamentul de Retururi, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” precizand clar numarul de cont al Clientului, numarul comenzii si RAN.
Orice Bunuri returnate dupa 21 de zile ca “nedorite” sau “comandate incorect” pot fi acceptate la latitudinea Societatii, insa vor fi supuse unui comision de restocare de 20% din valoarea facturii Bunurilor (sub rezerva unui comision minim de 40 RON).
Potrivit acestei Conditii 9, Bunurile formate din programe informatice sau care sunt create in mod special sau contin oricare din substantele periculoase mentionate in Directiva 2002/95/CE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in Echipamentele Electrice si Electronice (“RoHS”) nu pot fi returnate. Niciun component sensibile la umezeala si Bun static-sensibil furnizat in ambalaj sigilat nu poate fi returnat daca ambalajele cu bule de aer sau “cu tragere” in care sunt furnizate au fost deschise, violate sau deteriorate.

10. Descriere

Toate datele tehnice, desenele, ilustratiile, descrierile si datele speciale ale greutatilor, dimensiunilor, capacitatii sau alte detalii incluzand, fara limitare, orice declaratii privind conformitatea cu legislatia sau reglementarea (impreuna “Descrieri”) oriunde apar (inclusiv, fara limitare, in acest Catalog, la fisele cu date, documentele privind aplicarea, avizele de expeditie, facturi sau ambalaj) au scopul de a da o idee generala privind marfa, insa nu vor face parte din Contract. Daca Descrierea oricaror Bunuri difera de descrierea producatorului, aceasta din urma va fi considerata a fi corecta. Societatea va lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura de corectitudinea Descrierilor, insa se bazeaza pe informatiile, daca exista, care au fost transmise de furnizori si nu accepta nicio raspundere contractuala sau delictuala sau legala sau de alta natura pentru nicio eroare in sau omisiune din aceste Descrieri cauzate prin neglijenta Societatii sau in orice alt mod. Societatea poate modifica Marfa ca parte dintr-un program continuu de imbunatatire sau in vederea respectarii legislatiei.
Fara a aduce prejudicii la prezenta Conditie 10, Clientilor li se recomanda sa verifice pagina Internet a Societatii pentru cele mai recente descrieri de Bunuri, in special, fara limitare la, cu privire la declaratiile privind RoHS.

11. Risc si proprietate

In cazul in care livrarea se face franco uzina, riscul pagubei sau pierderii Bunurilor va trece asupra Clientului in cazul in care Bunurile sunt disponibile a fi preluate de Client sau de transportatorii Clientului. In caz contrar, riscul Bunurilor va trece asupra Clientului in conformitate cu Incotermenul relevant aplicabil Contractului.
Proprietatea asupra Bunurilor nu va trece asupra Clientului decat in momentul cand Societatea a primit in intregime (in numerar sau fonduri disponibile) toate sumele datorate de catre Client Societatii in orice cont. Pana la trecerea proprietatii catre Client, acesta va detine Bunurile pe baza de depozit ca depozitar al Societatii. Daca plata nu este primita in intregime pana la scadenta sau Clientul ia o hotarare de lichidare sau o instanta dispune in acest sens, sau un lichidator sau este numit un administrator judiciar asupra oricaror active sau asupra intreprinderii Clientului sau se efectueaza o executare sau se pune un sechestru asupra Clientului, sau se ia o masura echivalenta in orice alta jurisdictie, Societatea va avea dreptul, fara notificare prealabila, de a prelua posesia Bunurilor si in acest scop de a ocupa sediul ocupat sau detinut de Client, in conditiile legii.
Prezentul Catalog ramane fara intrerupere in proprietatea unica si exclusiva a Societatii.

12. Asigurarea Calitatii

Toate Bunurile din acest Catalog au fost prelucrate cu respectarea stricta a procedurilor standard de calitate aprobate prin BS EN ISO 9001:2000, daca nu se indica altfel in documentatia de expeditie.
Se pot obtine alte detalii de la biroul de vanzari al Societatii la momentul comenzii. Produsele selectate sunt disponibile cu trasabilitatea completa a lotului potrivit cerintelor organismului de distributie CECC. Acestea sunt identificate in Catalog, iar pentru certificarea respectiva se aplica o taxa de 7,50 EUR.
Pentru Bunurile Periculoase (Formularul IATA), in cazul in care sunt disponibile, se percepe o taxa de 130 GBP la data prezentului Catalog.

13. Executare si adecvare la scop

Exceptand cazul in care cifrele de executie, tolerantele sau caracteristicile au fost garantate in mod special si expres de un administrator al Societatii in scris, Societatea nu accepta nicio raspundere pentru niciun caz de nerespectare a criteriilor respective de catre Marfa respectiva, indiferent daca se poate atribui neglijentei Societatii sau in alt mod. Raspunderea pentru asigurarea ca Marfa este suficienta si potrivita unui scop anume revine Clientului, daca nu s-a prevazut in mod special in scris de un administrator al Societatii. Orice sfat sau recomandare data de un angajat al Societatii care nu este confirmata in scris de un administrator al Societatii se pune in aplicare integral pe riscul Clientului si Societatea nu va raspunde pentru niciun sfat sau recomandare care nu este astfel confirmata. Exceptand prevederile de la Conditia 15, raspunderea Societatii fata de Client, in cazul in care vreo garantie, declaratie, sfat sau recomandare confirmata in conformitate cu prezenta Conditie 13 de dovedeste a fi incorecta, inexacta sau inselatoare, va fi limitata la rambursarea pretului platit pentru Marfa sau, la alegerea Societatii, expedierea Marfii de schimb care este suficienta si corespunzatoare.

14. Garantie

Societatea va depune eforturi pentru a transmite Clientului beneficiul oricarei garantii acordate de producatorul Bunurilor.
In plus, Societatea va repara, gratuit, sau, la alegerea Clientului, va inlocui Bunurile sau, in cazul Serviciilor, va executa din nou Serviciile care se dovedesc spre satisfacerea rezonabila a Societatii a fi vatamate sau defecte din cauza defectiunilor materialelor, manoperei sau designului.
Aceasta obligatie nu se aplica:
• Daca defectul provine din cauza faptului ca Clientul a modificat sau reparat Bunurile respective fara acordul scris al Societatii;
• Deoarece Clientul nu a urmat instructiunile producatorului privind depozitarea, utilizarea, instalarea, utilizarea sau pastrarea Bunurilor;
• Daca Clientul nu a notificat Societatea privind orice defect in conformitate cu Conditia 8 in cazul in care defectul trebuia sa fie aparent in mod rezonabil la o inspectie rezonabila sau
• Daca Clientul nu notifica Societatea privind defectul in termen de 12 luni (sau orice asemenea perioada pe care Societatea o va preciza la momentul acceptarii comenzii de Marfa) de la data expeditiei Bunurilor sau executarii Serviciilor.
Orice Bunuri inlocuite sau Bunuri reparate potrivit prezentei Conditii 14 vor fi garantate in acesti termeni pe perioada neexpirata din perioada de garantie acordata Marfii Originale. Orice Bnunuri care au fost inlocuite vor apartine Societatii.
Clientul acorda Societatii si angajatilor, agentilor si reprezentantilor acesteia un drept de intrare in sediu pentru efectuarea oricarei reparatii sau inlocuiri potrivit acestei Conditii 14. Clientul se va asigura ca angajatilor, agentilor si reprezentantilor Societatii li se asigura un mediu de lucru sigur cat timp se afla la sediul Clientului si Clientul va raspunde pentru izolarea calculatoarelor si procesoarelor care necesita reparatii sau inlocuire din retea si pentru efectuarea de copii de rezerva a oricaror informatii care se afla pe aceste calculatoare sau procesoare inainte de sosirea Societatii la sediu.
Exceptand prevederile de la Conditia 15(i), unica obligatie si raspundere a Societatii, in cazul in care Marfa se dovedeste deteriorata sau defecta in conformitate cu prezenta Conditie 14, va fi limitata la, la alegerea Societatii, repararea sau inlocuirea Bunurilor relevante sau executarea din nou a Serviciilor relevante sau rambursarea pretului platit pentru Marfa relevanta.
Exceptand prevederile de la Conditia 15(i) si Conditia 8 de mai sus, aceasta Conditie reprezinta unica obligatie a Societatii si singura masura reparatorie a Clientului pentru Marfa defectuoasa si este acceptata de Client in locul tuturor declaratiilor, conditiilor sau garantiilor, legale sau de alta natura, exprese sau implicite, privind calitatea satisfacatoare, adecvarea la scop sau executarea Bunurilor (sau oricaror materiale utilizate in legatura cu acestea) sau standardul de manopera a Serviciilor si toate asemenea declaratii, conditii si garantii sunt excluse.

15. Excluderea Raspunderii

i. Societatea nu exclude raspunderea fata de Client:
• Pentru incalcarea obligatiilor Societatii in temeiul sectiunii 12 din Legea privind Vanzarea Bunurilor din 1979 sau al sectiunii 2 din Legea privind Furnizarea de Bunuri si Servicii din 1982;
• Pentru vatamarea personala sau decesul provenind din neglijenta Societatii;
• In temeiul sectiunii 2(3) din Legea Protectiei Consumatorului din 1987;
• Pentru orice aspect in privinta caruia excluderea sau incercarea de excludere a raspunderii Societatii ar fi ilicita sau
• Pentru frauda, inclusiv declaratiile frauduloase.
ii. Nimic din aceste Conditii nu va afecta drepturile vreunui Client care, fara a tine seama de Conditia 23, procedeaza ca un “consumator” potrivit definitiei din Legea Termenilor Contractuali Incorecti din 1977.
Exceptand prevederile de la Conditiile 8 (Inspectie, defecte si neefectuarea livrarii), 13 (Executare si adecvare la scop), si 14 (Garantie) si de la Conditia 15(i) de mai sus, Societatea nu va fi tinuta de vreo raspundere fata de Client (indiferent daca este contractuala, delictuala, (inclusiv neglijenta), incalcarea indatoririlor legale, restituire sau de alta natura) pentru nicio vatamare, deces, paguba, sau pierdere directa, indirecta sau urmatoare (toti termenii acestora cuprind, fara limitare la, pierdere economica pura, pierdere de profit, pierdere de afaceri, pierderea uzului, pierderea datelor, nedisponibilitatea calculatorului, pierderea clientelei, intreruperea activitatii, cresterea costurilor de achizitie sau productie, pierderea oportunitatilor, pierderea de contracte si alte asemenea pierderi) cauzata in orice mod sau provenind din sau cu privire la:
• Orice marfa sau productia, vanzarea, executarea sau furnizarea sau neexecutarea sau executarea cu intarziere sau nefurnizarea sau furnizarea cu intarziere a Marfii de catre Societate sau din partea angajatilor, agentilor sau subcontractantilor Societatii;
• Orice incalcare de catre Societate a oricarora din termenii expresi sau impliciti ai Contractului;
• Orice utilizare efectuata sau revanzare sau furnizare continua a oricarei Marfi sau a oricarui produs care cuprinde oricare din Bunuri sau realizat prin utilizarea Marfii;
• Orice actiuni sau omisiuni din partea Societatii la sediul Clientului sau
• Orice declaratie efectuata sau neefectuata sau sfat dat sau nedat de catre sau in numele Spocietatii, inclusiv cu privire la conformitatea cu legislatia sau reglementarea sau
• Alte prevederi din Contract.
iar Societatea exclude prin prezenta in masura maxima permisa de lege toate conditiile, garantiile si prevederile, exprese (altele decat cele prevazute in prezentele Conditii sau date potrivit Conditiei 13) sau implicite, legale, cutumiare sau de alta natura care, cu exceptia acestei excluderi, ar ramane sau ar putea ramane in favoarea Clientului.
Exceptand prevederile de la Conditia 15(i), raspunderea totala a Societatii de natura contractuala, delictuala (inclusiv neglijenta), pentru incalcarea indatoririlor legale, declaratiile false sau de alta natura se va limita la repararea sau inlocuirea Bunurilor sau in cazul Serviciilor, la executarea din nou a Serviciilor sau, la alegerea Societatii, rambursarea sumelor de bani deja platite pentru Marfa.
Fiecare din angajatii, agentii si subcontractantii Societatii se pot baza pe si pot aplica excluderile si limitarile de raspundere de la Conditiile 8, 10, 13, 14, 15 si 16 in numele persoanei respective si in beneficiul persoanei respective.

16. ProductWatch si Farnell ProductFind

Clientul confirma ca aceste servicii sunt furnizate gratuit. Fara limitarea caracterului general al Conditiei 15:
i. Cu privire la ProductWatch
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a informa Clientul de indata ce este posibil de uzura morala sau inlocuirea oricaror Bunuri insa nu accepta nicio raspundere pentru neefectuarea acestei actiuni la timp sau deloc, nici pentru nefurnizarea de detalii privind substitutele posibile sau corespunzatoare sau nefurnizarea serviciului in modalitatea sau la momentele anticipate. Clientului ii revine raspunderea de a stabili daca Bunurile sugerate sunt adecvate uzului avut in vedere de Client si nu se dau declaratii sau garantii in acest sens.
ii. Cu privire la Farnell ProductFind
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a asista Clientul la identificarea si/sau procurarea Bunurilor adecvate insa nu accepta nicio raspundere pentru a nu fi procedat in acest mod la timp sau deloc sau pentru nefurnizarea Bunurilor posibile sau corespunzatoare sau pentru nefurnizarea serviciului in modul sau la momentele anticipate. Clientului ii revine raspunderea de a stabili daca Bunurile sunt potrivite uzului avut in vedere de Client si nu se dau declaratii sau garantii in acest sens.

17. Drepturi de Proprietate Intelectuala

Marfa din prezentul Catalog poate face obiectul drepturilor de proprietate intelectuala si industriala inclusiv patente, know-how, marci, drept de autor, drepturi privind desenele si modelele industriale, drepturi privind modelele de utilitate, drepturi privind bazele de date si alte drepturi al tertilor. Clientului nu i se acorda niciun drept sau licenta, cu exceptia dreptului de a utiliza Marfa sau de a revinde Bunurile in activitatea normala a Clientului. Societatea nu va avea nicio raspundere de nicio natura in cazul in care se sustine vreo pretentie de incalcare a vreunuia din aceste drepturi.
In special, fara limitarea celor de mai sus, titlul de proprietate asupra oricaruia din programele informatice care formeaza toate sau oricare parte din Bunuri este rezervat Societatii si/sau furnizorilor acesteia. Clientul este tinut a se informa cu privire la termenii de acordare a licentei sale sau de utilizare si la plata redeventei datorate.
Societatea detine dreptul de autor deplin asupra acestui Catalog si reproducerea totala sau partiala a acestuia fara acordul prealabil scris al Societatii este interzisa.

18. Utilizarea Datelor Personale

“Date Personale” inseamna, cu privire la orice Client, sau orice reprezentant al Clientului care este (in oricare din cazuri) o persoana fizica, orice date din care (luate individual sau in combinatie cu alte informatii detinute de Societate) Societatea poate identifica Clientul respectiv sau reprezentantul respectiv, indiferent de modul in care si data la care sunt furnizate datele respective.
Societatea poate prelucra Datele Personale pentru unele sau toate scopurile avute in vedere in prezentele conditii sau care provin in contextul relatiei dintre Societate si Client, inclusiv:
i. Pentru a decide daca sa incheie vreun contract sau intelegere cu Clientul respectiv. Aceasta poate include desfasurarea unor cercetari de referinta fata de Client sau reprezentantii acestuia si divulgarea informatiilor catre agentia competenta cu privire la modul in care Clientul isi administreaza conturile si alte verificari anti-frauda sau de identitate;
ii. Executarea comenzilor, administratia, serviciile pentru Clienti, stabilirea preferintelor de achizitie ale Clientului si sprijinul pentru revizie, dezvoltare si imbunatatire a activitatii Societatii si a bunurilor si serviciilor pe care le ofera;
iii. Marketingul direct al produselor si serviciilor Societatii si/sau produselor si serviciilor altor societati din Grupul Premier Farnell sau ale tertilor pe care Societatea ii poate considera demni de interesul Clientului sau al reprezentantilor acestuia, prin posta, fax, telefon, email, SMS, MMS sau in alt mod in masura in care are dreptul legal de a proceda astfel;
iv. Prevenirea sau descoperirea infractiunilor.
Prelucrarea Datelor Personale poate cuprinde:
i. Divulgarea Datelor Personale respective catre prestatorii de servicii si agentii Societatii;
ii. Divulgarea Datelor Personale respective catre alte societati din Grupul Premier Farnell ale caror produse si servicii sunt considerate de Societate a fi interesante pentru Clientul respectiv sau pentru reprezentantul acestuia;
iii. Divulgarea Datelor Personale respective catre tertii ale caror produse si servicii sunt considerate de Societate a fi interesante pentru Clientul respectiv sau pentru reprezentantul acestuia;
iv. Transferul Datelor Personale in afara SEE, inclusiv catre tari a caror legislatie ar putea sa nu prevada o protectie adecvata a Datelor Personale. Societatea se va limita la a transfera Datele Personale in afara SEE catre societatile care i-au garantat Societatii acelasi nivel de protectie de care Datele Personale ar fi beneficiat in Regatul Unit al Marii Britanii.
Daca, in orice moment, Clientul sau reprezentantii acestuia nu doresc ca Datele sale Personale sa fie utilizate pentru oricare sau toate scopurile de mai sus, aceasta persoana va contacta Directorul de Marketing, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU sau va notifica oricare din reprezentantii de vanzari la transmiterea unei comenzi prin telefon.
Pentru mai multe informatii privind modul de utilizare a datelor personale de catre Societate, consultati politica proprie a Societatii afisata pe pagina sa de Internet.

19. Promotii

In cazul in care Societatea trimite Clientului materiale promotionale cu privire la bunurile sau serviciile disponibile din partea Societatii, aceste Conditii se vor aplica tuturor Marfurilor cumparate din materialul respectiv.

20. Tara de origine

Bunurile pot proveni dintr-o sursa non-CE. Exceptand cazul in care Societatea a confirmat in scris in sens contrar, nimic din continutul acestui Catalog nu poate fi considerat a fi o descriere a originii, producatorului sau productiei Bunurilor sau a oricaror parti din acestea. In cazul in care se solicita si se pot emite certificate de origine, aceste certificate pot fi furnizate de catre Societate contra unui comision stabilit la momentul cererii.

21. Ghiseu

Bunurile se pot furniza la ghiseu numai prin comenzi oficiale si pentru tranzactii cu carduri de credit, carduri de debit sau numerar. Este necesar un bon de comanda la luarea in primire a Bunurilor. Tranzactiile cu numerar se accepta numai la ghiseu.

22. Export

Clientul raspunde pe cheltuiala sa pentru obtinerea oricarei licente si respectarea reglementarilor de export in vigoare in Regatul Unit al Marii Britanii si a oricaror reglementari de import sau export in vigoare in tara de destinatie a Bunurilor.
Anumite Bunuri importate din Statele Unite ale Americii sunt supuse unor restrictii speciale.
Cu privire la bunurile produse in sau care provin din Statele Unite ale Americii, Clientul este de acord sa respecte toate legile, restrictiile si reglementarile privind exportul aplicabile din Statele Unite ale Americii sau agentiile sau autoritatile straine si nu va importa, exporta sau transfera in scopul reexportarii niciun produs catre nicio tara aflata sub interdictie sau embargou sau catre nicio persoana sau entitate respinsa, blocata sau desemnata prevazuta de vreo lege sau reglementare din SUA sau straina. Clientul declara si garanteaza ca nu se afla pe Lista Persoanelor Respinse, Cetatenilor cu Mentiune Speciala sau Persoanelor Excluse si ca nu i se interzice in alt mod prin lege sa cumpere Marfa.
Societatea isi rezerva dreptul de a nu furniza catre anumiti Clienti sau anumite tari si de a solicita Clientului detalii complete privind utilizarea finala si destinatia finala a Bunurilor.

23. Stoc SUA*

Cu privire la orice Contract de furnizare Bunuri care sunt notificate de Societate la momentul comenzii a fi Bunuri aflate in Stoc in SUA sau Bunuri cu transport direct Newark (“Bunuri aflate in Stoc in SUA”), prevederile de la Conditia 23 se vor aplica alaturi de toti ceilalti termeni si conditii stipulate in aceste Conditii. In caz de conflict sau inconsecventa intre termenii stipulati mai sus si prezenta Conditie 23, prezenta Conditie 23 va prevala. Prezenta Conditie 23 nu se va aplica niciunui Contract care nu cuprinde Bunuri aflate in Stoc in SUA.
i. Livrare
Toate comenzile care contin Bunuri aflate in Stoc in SUA sub supuse unui comision suplimentar de livrare in valoarea publicata de Societate la momentul comenzii (in prezent este de 25 EUR insa se poate modifica periodic) (“Comisionul pentru Bunuri aflate in Stoc in SUA”). Comisionul pentru Bunuri aflate in Stoc in SUA este platibil numai o data pe Contract indiferent de numarul de Bunuri aflate in Stoc in SUA comandate in temeiul Contractului respectiv si numai o data pe Contract in cazul unui Contract cu Livrare Etapizata. Comisionul pentru Bunuri aflate in Stoc in SUA se percepe la incarcarea primelor Stocuri SUA care trebuie livrate potrivit oricarui Contract.
Bunuri aflate in Stoc in SUA se livreaza in mod normal in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei comenzi primite inainte de 17.00 GMT in cursul unei zile lucratoare. Bunuri aflate in Stoc in SUA comandate dupa 17.00 GMT in cursul unei zile lucratoare sau in cursul unei zile nelucratoare se livreaza in mod normal in termen de 3 zile lucratoare dupa urmatoarea zi lucratoare de la primirea comenzii. Aceasta se aplica fara a tine seama de modul de livrare ales in cursul procesului de transmitere a comenzii (care se va aplica in continuare tuturor celorlalte Bunuri comandate). Bunurilor aflate in Stoc in SUA nu li se aplica serviciul special pentru livrarea in aceeasi zi sau in urmatoarea zi. Potrivit prevederilor de mai sus, toate datele de livrare sunt numai cu titlu estimativ.
ii. Anulare si retururi
Exceptand prevederile de la Conditia 10 de mai sus, toate comenzile de Bunuri aflate in Stoc in SUA, cu livrare unica sau etapizata, sunt irevocabile si nu pot fi anulate si Bunurile din SUA nu pot fi returnate decat in conformitate cu prevederile de la Conditiile 10 sau 15 (daca este cazul) sau cu acordul prealabil scris al unui administrator al Societatii.
iii. Utilizarea Datelor Personale cu privire la Bunurile aflate in Stoc in SUA
In vederea executarii oricarui Contract de Bunuri aflate in Stoc in SUA Societatea va transfera Datele Personale ale persoanei catre care Bunurile urmeaza a fi livrate catre SUA. Prin transmiterea unei comenzi de Bunuri aflate in Stoc in SUA, Clientul accepta ca acest transfer sa fie efectuat si isi da consimtamantul pentru efectuarea acestuia, chiar daca SUA nu asigura Datelor Personale acelasi nivel de protectie ca si Regatul Unit. Societatea va depune eforturi pentru a se asigura ca Datelor Personale li se va asigura un nivel de protectie corespunzator cat timp se afla in posesia reprezentantilor sai din SUA. In cazul in care Datele Personale se refera la alta persoana catre care Bunurile urmeaza a fi livrate, Clientul confirma ca este imputernicita de persoana respectiva pentru a-si da consimtamantul in numele acesteia. Clientul poate retine sau retrage consimtamantul prin contactarea Departamentului de Export, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom insa prin aceasta se va reduce mult serviciul pe care Societatea il poate oferi si poate solicita Societatii sa modifice termenii Contractului.
*Se aplica numai in tarile UE.

24. Clientii Comercianti

Societatea activeaza ca furnizor de bunuri si servicii pentru alti comercianti. Catalogul si orice cataloage speciale si ale brosuri cu produse emise de Societate sunt destinate utilizarii de catre comercianti si nu de consumatori. Transmitand comanda, Clientul confirma ca doreste sa obtina Marfa in vederea desfasurarii activitatii sale comerciale si nu in calitate de consumator.

25. Conditii de varsta pentru anumite bunuri

In cazul in care legea impune o varsta minima pentru achizitia anumitor Bunuri, Clientul confirma ca varsta sa este mai mare decat varsta necesara si ca livrarea Bunurilor va fi receptionata de o persoana a carei varsta este mai mare de limita de varsta relevanta.

26. Aplicaţii interzise

Bunurile nu sunt concepute, autorizate sau garantate pentru:
i. implantarea în corp sau utilizarea la echipamentele de salvare a vieţii, la alte echipamente medicale sau în cadrul oricărei aplicaţii sau sistem pentru orice alt scop unde defecţiunea sau funcţionarea defectuoasă a Bunurilor ar putea duce, în mod rezonabil, la daune personale, deces, avarii semnificative asupra proprietăţii sau a mediului înconjurător sau
ii. în cazul Bunurilor produse de şi/sau furnizate către Companie de NXP, pentru utilizarea în aplicaţii militare, aeronavale sau aerospaţiale.
Utilizarea sau includerea Bunurilor Companiei în asemenea echipamente, sisteme sau aplicaţii este strict interzisă şi orice astfel de utilizare se va face pe riscul Clientului. Clientul va despăgubi Compania şi furnizorii săi pentru toate şi fiecare dintre răspunderile şi cheltuielile (inclusiv costurile) rezultate dintr-o asemenea includere sau utilizare.

27. Euro

In cazul in care Regatul Unit al Marii Britanii introduce moneda unica europeana (cunoscuta sub denumirea de Euro sau in alt mod) sau este de acord sa fixeze ratele de schimb intre statele membre ale Uniunii Europene, aceasta nu va atrage modificarea vreunui termen, eliberarea de executare sau nesanctionarea executarii in temeiul Contractului.

28. Forta Majora

Societatea nu va raspunde fata de Client in niciun mod sau nu se va considera ca a incalcat aceste Conditii din cauza vreunei intarzieri in executarea sau neexecutarea vreuneia din obligatiile Societatii in temeiul prezentului Contract daca intarzierea in executare sau neexecutarea s-a datorat unei cauze aflata in afara controlului rezonabil al Societatii (care va cuprinde, fara limitare la, actiuni guvernamentale, razboi, incendiu, explozie, inundatie, reglementari privind importul sau exportul sau embargouri, litigii de munca sau imposibilitatea obtinerii sau intarzierea obtinerii livrarilor de Bunuri sau munca). La alegerea sa, Societatea poate intarzia executarea sau poate anula Contractul in tot sau in parte.

29. Inregistrarea apelurilor telefonice

Societatea isi rezerva dreptul de a monitoriza, intercepta sau inregistra apelurile telefonice si poate monitoriza sau intercepta toate comunicatiile pe email sau celelalte comunicatii electronice efectuate la sediul sau in scopul calificarii profesionale, sigurantei si calitatii.

30. Interpretarea Juridica

Toate Contractele vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislatia engleza si Clientul se supune jurisdictiei Instantelor Engleze, insa Societatea poate cere executarea acestor Contracte in fata oricarei instante competente.

31. Clauze Generale

Orice prevedere din aceste Conditii de furnizare care este considerata de orice autoritate competenta ca fiind nevalabila, nula, anulabila, inaplicabila sau nerezonabila (in tot sau in parte) va fi considerata in masura caracterului nevalabil, nul, anulabil, inaplicabil sau nerezonabil a fi lovita de nulitate, dar celelalte prevederi din aceste Conditii de Furnizare si restul prevederii respective nu vor fi afectate. Neexecutarea sau executarea partiala de catre Societate a acestor Conditii de Furnizare nu va fi considerata ca fiind o renuntare la drepturi in temeiul prezentelor Conditii de Furnizare.
Societatea va avea dreptul, fara acordul Clientului sau notificare catre Client, sa cedeze beneficiul, grevat cu sarcina, al acestor Conditii si/sau al oricarui Contract catre orice societate din grupul sau (astfel cum este definit la articolul 53(1) din Legea Societatilor Comerciale din 1989) in orice moment.
Exceptand prevederile de la Conditia 15, partile la Contract nu intentioneaza ca vreunul din acesti termeni sa fie executoriu in virtutea Legii Contractelor (Dreptul Tertilor) din 1999 de vreo persoana care nu este parte la acesta.

32. Traducere

In cazul unui conflict intre aceste Conditii si orice traducere a acestor Conditii, versiunea in limba engleza va prevala.

33. Gestionarea afacerilor

Procesul asociat creării cu succes a contului comercial și prelucrării comenzii dvs. poate fi automatizat total sau parțial

Aceste Conditii inlocuiesc toate discutiile anterioare.
Ianuarie 2020


Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:
Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.
These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between
• the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
• the provisions of the order and these Conditions
these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.
Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.
For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.
Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.
The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:
a. in the currency invoiced.
b. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
c. by Access/Visa credit cards.
d. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
1. is IRREVOCABLE.
2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
3. allows the Company payment at sight in euro.
4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
6. allows both part shipment and trans-shipment.
7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
8. specifies ‘Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.
9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
f. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.
Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.
All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:
i. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
ii. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
iii. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.
The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.
To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.
Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.
Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.
Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.
The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.
The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.
The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.
The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.
Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk and ownership

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.
Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer, in accordance with the law.
This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.
Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.
Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at 130 GBP as at the date of this Catalogue.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.
In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.
This obligation will not apply:
• if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
• because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
• if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
• if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.
Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.
The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.
Except as set out in Condition 15(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies
Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

i. The Company does not exclude its liability to the Customer:
• For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
• For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
• Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
• For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
• For fraud, including fraudulent misrepresentation.
ii. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.
Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:
• Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
• Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
• Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
• Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
• Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
• Otherwise under the Contract.
And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.
Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.
Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:
i. In relation to ProductWatch
The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
ii. In relation to Farnell ProductFind
The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.
In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.
The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.
The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:
i. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
ii. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
iii. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
iv. Crime prevention or detection
The processing of the Personal Data may involve:
i. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
ii. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
iii. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
iv. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.
If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.
For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website.

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.
Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.
With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.
The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.
i. Delivery
All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
ii. Cancellation and returns
Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
iii. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.
*Applicable to EU countries only.

24. Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:
i. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
ii. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.
Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.
The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.
Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020


Societatea activeaza ca furnizor de bunuri si servicii pentru alti comercianti. Cu toate acestea, chiar daca efectuati achizitii in calitate de Consumator (potrivit definitiei de mai jos), se vor aplica conditiile de mai jos.

Premier Farnell UK Limited (care opereaza sub denumirea comerciala de Farnell)
Conditii de Export pentru Consumatori

Data estimata a valutei pentru produsele si serviciile din Catalog: din martie 2008 pana in Ianuarie 2020
Data emiterii prezentelor Conditii: martie 2008

1. Definitii

Cuvintele urmatoare vor avea intelesurile atribuite acestora mai jos in intregul set de conditii de furnizare:
Catalog” – catalogul (in orice format, tiparit sau electronic) in care sunt cuprinse prezentele conditii si care include o lista a produselor oferite de Societate.
Societate” – Farnell, o unitate comerciala a Premier Farnell UK Limited (Numarul Societatii 00860093) cu sediul inregistrat la 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ sau cesionarii permisi ai acesteia.
Conditii” – prezentele termeni si conditii.
Contract” – orice contract incheiat intre noi si dumneavoastra pentru vanzarea de Bunuri si/sau furnizarea de Servicii.
Consumator” inseamna o persoana care incheie un contract cu Societatea intr-un scop care nu are legatura directa cu activitatea sa profesionala sau de afaceri, a carei comanda de Bunuri este acceptata de Societate.
Bunuri” – orice bunuri furnizate sau care urmeaza a fi furnizate de noi catre dumneavoastra.
Servicii” – orice servicii furnizate sau care urmeaza a fi furnizate de noi catre dumneavoastra.
Marfa” – orice Bunuri sau Servicii.
in scris” – include comunicatiile electronice.

2. Conditii

Toate comenzile sunt acceptate de Societate sub rezerva si potrivit prezentelor Conditii.
Consumatorul este obligat sa citeasca si sa accepte prezentele Conditii inainte de a da o comanda.
Aceste Conditii anuleaza si exclud orice termeni si conditii din sau la care se face referire in orice negocieri sau activitati dintre Societate si Consumator. In cazul unei neconcordante intre
• celelalte prevederi din acest Catalog si prezentele Conditii sau
• prevederile din comanda si din prezentele Conditii
prezentele Conditii vor prevala exceptand cazul in care Societatea convine in scris in alt mod. Impreuna cu orice termeni acceptati de Societate cu privire la o comanda, aceste Conditii constituie intregul acord dintre Societate si Consumator cu privire la Marfa comandata. Nu este permisa nicio modificare a prezentelor Conditii decat cu autorizarea expresa in scris din partea unui reprezentant autorizat legal al Societatii.

3. Preturi

Daca nu exista prevederi contrare, preturile pentru Marfa sunt exprimate in euro si nu cuprind TVA potrivit Catalogului sau, acolo unde este cazul, potrivit cotatiei de pret exprimata in scris de Societate. Societatea a depus toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca preturile pentru Marfa sunt prezentate in mod exact in Catalog, insa isi rezerva dreptul de a schimba preturile in orice moment fara notificare. Preturile aplicate vor fi cele in vigoare la momentul transmiterii unei comenzi de catre un Consumator, exceptand cazul in care Societatea il informeaza pe Consumator in cel mai scurt timp cu privire la o schimbare esentiala a preturilor iar Consumatorul confirma comanda la noul pret. In cazul in care Consumatorul nu a confirmat comanda, se va considera ca aceasta nu a fost transmisa si Societatea va informa imediat Consumatorul in acest sens.
In cazul in care Marfa se trimite in etape (“Livrarea in etape”), pretul platibil pentru aceasta va fi cel aplicabil la momentul livrarii primului lot.
Documentatia standard a Societatii este o factura unica avand rol si de aviz de expeditie. Costul altor documente cum ar fi certificarea de catre Camera de Comert sau Consulat, legalizarea sau copiile facturilor multiple nu este inclus daca nu se precizeaza in cotatia de pret a Societatii sau factura pro-forma si Societatea va emite o estimare a acestor cheltuieli separat, la cerere.

4. Plata

Plata se poate efectua in una dintre urmatoarele modalitati, astfel cum s-a convenit cu Societatea:
a. in moneda facturata la livrarea Bunurilor
b. prin cambie bancara sau cec la ordin, tras la o banca recunoscuta de Societate in Regatul Unit al Marii Britanii
c. prin transfer interbancar net, in care scop informatiile privind contul bancar al Societatii sunt disponibile la cerere
d. carduri de credit Visa sau
e. potrivit oricaror conditii de credit acordate de Societate cu privire la contul Consumatorului in conformitate cu aceste Conditii.
Mentionam ca Societatea nu va accepta plata niciunor costuri, comisioane sau taxe bancare. Toate creditele documentare vor cuprinde mentiunea clara ca toate aceste costuri sau comisioane sunt in sarcina Consumatorului.
Toate platile se vor face fara deduceri, retineri sau compensari. Data platii este fundamentala. Daca Consumatorul nu efectueaza o plata pana la scadenta, atunci, fara a aduce atingere altui drept sau masuri reparatorii, Societatea va avea dreptul:
i. sa anuleze comanda sau sa suspende orice alte livrari sau executii;
ii. sa perceapa dobanda (atat inainte cat si dupa orice proces) aferenta sumei neplatite la rata de 5% pe an peste rata de baza periodica a HSBC Bank plc pana la efectuarea platii integrale.

5. Conturi noi

Un Consumator care doreste sa-si deschida un cont de credit va furniza informatiile care pot fi solicitate de Societate iar Societatea poate efectua cercetarile pe care le considera corespunzatoare. Societatea isi rezerva dreptul discretionar sa de a acorda, refuza sau intrerupe orice facilitati de credit sau de a reduce sau suspenda orice limita de credit in orice moment, fara notificarea Consumatorului. Nicio facilitate de cont sau termeni de creditare nu sunt obligatorii pentru Societate daca nu sunt confirmati in scris de catre Societate.

6. Comenzi

Societatea isi rezerva dreptul de a refuza sa faca afaceri cu orice societate, persoana sau entitate.
O comanda se poate transmite prin telefon, fax, email sau web sau comenzi de e-achizitii.
Inainte de a transmite o comanda, un consumator trebuie sa primeasca informatii referitoare la achizitii cu privire la descrierea produsului care urmeaza a fi cumparat, cantitatea, pretul cu TVA si costul total al livrarii.
Fiecare comanda transmisa de Consumator va fi confirmata in scris, incluzandu-se detalii referitoare la pret, descrierea produsului, cantitate, livrare etc.
Consumatorul va preciza numarul sau de cont si numarul de ordine atat in convorbirile telefonice, catsi in intreaga corespondenta.
Pentru evitarea dublarii comenzilor, confirmarea scrisa a comenzilor telefonice va cuprinde mentiunea clara “Exclusiv pentru confirmare”. Societatea nu va accepta raspunderea pentru comenzile care nu contin aceasta mentiune si comenzile dublate vor fi taxate in mod corespunzator.
Valoarea minima a comenzii pentru tranzactiile cu cardul de credit este echivalentul in PLN a 30 EUR.
Dupa ce a fost acceptata, o comanda poate fi anulata numai cu acordul prealabil scris al unui reprezentant autorizat legal al Societatii.
Comenzile pentru Bunuri sunt acceptate de Societate prin expedierea Bunurilor insa cu conditia ca expeditia respectiva sa nu constituie acceptare in cazul in care pretul Bunurilor a fost cotat sau mentionat gresit in comanda Consumatorului.

7. Livrare

Comenzile transmise prin telefon, fax, email, web si e-achizitii sunt considerate automat a fi urgente si, cu exceptia celor prevazute mai jos, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru expedierea Bunurilor astfel comandate in aceeasi zi, cu conditia ca aceste comenzi sa fie primite pana la orele 15.00 GMT de luni pana vineri si toate Bunurile comandate dupa ora respectiva in urmatoarea zi lucratoare la locul indicat de Consumator intr-o comanda ca loc pentru livrare.
Bunurile comandate prin alte mijloace vor fi livrate in termen de 2-3 zile la locul indicat de consumator intr-o comanda ca loc pentru livrare.
Informatiile privind costurile de livrare sunt afisate pe pagina de Internet: click aici.
Informatiile privind modurile de livrare disponibile pe pagina de Internet: click aici.
Consumatorul poate solicita ca livrarea sau executarea sa fie efectuata in etape pe o perioada de maxim 12 luni de la data comenzii. Societatea isi rezerva dreptul de a livra sau executa in etape. Nerespectarea unei date de livrare sau executare in cazul in care livrarea sau executarea se realizeaza in etape nu va impiedica sau opri Societatea a face alte livrari sau efectua o executie ulterioara in temeiul Contractului de furnizare sau executie in etape relevant.
Societatea poate utiliza orice metoda de livrare pe care o are la dispozitie. Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a respecta estimarile de livrare si/sau executare insa, exceptand prevederile de la Conditia 8 de mai jos, in niciun caz nu va fi tinuta a compensa Consumatorul pentru neefectuarea livrarii, neexecutare, livrare sau executare cu intarziere. Data livrarii si/sau executarii nu vor fi esentiale.
Societatea isi rezerva dreptul de a intarzia expedierea pentru diverse motive, printre care si efectuarea verificarilor sau procedurilor anti-frauda si a celor privind cardurile de credit. Cand expedierea este intarziata din aceste motive, Societatea va informa Consumatorul despre acest lucru in timp util.

8. Inspectie, defecte si neefectuarea livrarii

Consumatorul va inspecta Marfa de indata ce acest lucru este posibil dupa livrare sau, in cazul Serviciilor, executia si, exceptand prevederile Conditiei 15 de mai jos, Societatea nu va raspunde pentru niciun defect al Marfii decat in cazul in care este notificata in scris in termen de 10 zile de la data inspectiei. Societatea nu scrie software-ul cuprins in Bunuri si Consumatorul are raspunderea de a verifica prezenta virusilor de computer inainte de utilizarea Bunurilor.
Cantitatea inscrisa in scrisoarea de conosament a oricarui transport de Marfa, confirmata de Consumator cu ocazia receptiei la locul de livrare indicat de Consumator, va reprezenta dovada concludenta a cantitatii primite de Consumator la livrare. Societatea nu va raspunde pentru nicio neefectuare a livrarii Bunurilor sau neexecutare a Serviciilor decat in cazul in care este notificata in scris in termen de 10 zile de la data la care Bunurile trebuiau livrate sau Serviciile trebuiau executate in mod obisnuit. Sub rezerva Conditiei 16(i) de mai jos, orice raspundere a Societatii pentru neefectuarea livrarii sau neexecutarea serviciilor sau pentru Bunurile notificate ca fiind defecte la livrare sau Servicii notificate ca fiind defecte in urma executarii in conformitate cu prezenta Conditie 8 va fi limitata la inlocuirea Bunurilor sau reexecutarea Serviciilor in termen rezonabil fara costuri sau cheltuieli suplimentare pentru Consumator, sau rambursarea pretului platit la momentul respectiv pentru Serviciile respective descrise la Conditia 9 de mai jos, cu exceptia cazului in care exista prevederi obligatorii contrare in legea aplicabila.

9. Retururi – Reclamatii

Niciun Bun nu poate fi returnat Societatii decat in cazul in care Clientul a obtinut mai intai un numar de autorizare a retururilor din partea Societatii (‘RAN’). Toate Bunurile se returneaza pe riscul si cheltuiala Clientului, nedeteriorate de Client si in ambalajul lor original. Clientul raspunde pentru returnarea Bunurilor catre Societate si pentru trimiterea dovezii de efectuare a returului respectiv.
Societatea a adoptat politica de returnare in termen de 21 de zile. Pentru a fi acceptate la retur pe aceasta baza, Bunurile vor fi restituite pentru a fi primite de Societate in termen de 21 de zile de la expeditie. Clientul va restitui Bunurile la “Departamentul de Retururi, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” precizand clar numarul de cont al Clientului, numarul comenzii si RAN.
Orice Bunuri returnate dupa 21 de zile ca “nedorite” sau “comandate incorect” pot fi acceptate la latitudinea Societatii, insa vor fi supuse unui comision de restocare de 20% din valoarea facturii Bunurilor (sub rezerva unui comision minim de 40 RON).
Potrivit acestei Conditii 9, Bunurile formate din programe informatice sau care sunt create in mod special sau contin oricare din substantele periculoase mentionate in Directiva 2002/95/CE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in Echipamentele Electrice si Electronice (“RoHS”) nu pot fi returnate. Niciun Bun static-sensibil furnizat in ambalaj sigilat nu poate fi returnat daca ambalajele cu bule de aer sau “cu tragere” in care sunt furnizate au fost deschise, violate sau deteriorate.

10. Dreptul de a se retrage

Consumatorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract fara a motiva si fara cheltuieli suplimentare in termen de 10 zile de la livrarea bunului sau executarea serviciului, prin trimiterea unei notificari scrise (nu prin email) la urmatoarea adresa Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. La retragerea dintr-un contract privind achizitia de Bunuri, Consumatorul va respecta procedura de returnare descrisa la clauza 9 de mai sus.
Aceasta perioada se poate prelungi pana la 3 luni de la livrare/executare, daca este cazul, in cazul in care consumatorul nu primeste o confirmare scrisa a comenzii incluzand produsul, pretul si confirmarea modului de livrare.

11. Descriere

Toate datele tehnice, desenele, ilustratiile, descrierile si datele speciale ale greutatilor, dimensiunilor, capacitatii sau alte detalii incluzand, fara limitare, orice declaratii privind conformitatea cu legislatia sau reglementarea (impreuna “Descrieri”) oriunde apar (inclusiv, fara limitare la, in acest Catalog, fisele cu date, documentele privind aplicarea, la avizele de expeditie, facturi sau ambalaj) au scopul de a oferi o idee generala asupra Marfii, insa nu vor face parte din Contract. Daca Descrierea oricaror Bunuri difera de descrierea producatorului, aceasta din urma va fi considerata a fi corecta.
Societatea va lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura de corectitudinea Descrierilor, insa se bazeaza pe informatiile, daca exista, care au fost transmise de furnizori si nu accepta nicio raspundere contractuala sau delictuala sau legala sau de alta natura pentru nicio eroare in sau omisiune din aceste Descrieri cauzate prin neglijenta Societatii sau in orice alt mod. Societatea poate modifica Marfa ca parte dintr-un program continuu de imbunatatire sau in vederea respectarii legislatiei.
Fara a aduce atingere prezentei Conditii 11, Clientilor li se recomanda sa verifice pagina Internet a Societatii pentru cele mai recente descrieri de Bunuri, in special cu privire la declaratiile privind RoHS, dar fara limitare la acestea.

12. Risc si proprietate

In cazul in care livrarea se face prin posta sau curier, riscul pagubei sau pierderii Bunurilor va trece asupra Consumatorului in cazul in care Bunurile sunt livrate Consumatorului si colectate prin confirmare in scris.
Proprietatea asupra Bunurilor nu va trece asupra Consumatorului decat in momentul cand Societatea a primit in intregime (in numerar sau fonduri compensate) toate sumele datorate de catre Consumator Societatii in orice cont. Pana la trecerea proprietatii catre Consumator, acesta va detine Bunurile pe baza de depozit ca depozitar al Societatii. Daca plata nu este primita in intregime pana la scadenta sau Consumatorul ia o hotarare de lichidare sau o instanta dispune in acest sens, sau un lichidator sau este numit un administrator judiciar asupra oricaror active sau asupra intreprinderii Consumatorului sau se efectueaza o executare sau se pune un sechestru asupra Consumatorului, sau se ia o masura echivalenta in orice alta jurisdictie, Societatea va avea dreptul, fara notificare prealabila, de a prelua posesia Bunurilor si in acest scop de a avea acces in orice spatiu ocupat sau detinut de Consumator.
Prezentul Catalog ramane fara intrerupere in proprietatea unica si exclusiva a Societatii.

13. Asigurarea Calitatii

Toate Bunurile din acest Catalog au fost prelucrate cu respectarea stricta a procedurilor standard de calitate aprobate prin BS EN ISO 9001:2000, daca nu se indica altfel in documentatia de expeditie.
Se pot obtine alte detalii de la biroul de vanzari al Societatii la momentul comenzii. Produsele selectate sunt disponibile cu trasabilitatea completa a lotului potrivit cerintelor organismului de distributie CECC. Acestea sunt identificate in Catalog, iar pentru certificarea respectiva se aplica o taxa de 7,50 EUR.
Pentru Bunurile Periculoase (Formularul IATA), in cazul in care sunt disponibile, se percepe o taxa de 130 GBP la data prezentului Catalog.

14. Executare si adecvare la scop

Exceptand cazul in care cifrele de executie, tolerantele sau caracteristicile au fost garantate in mod special si expres de un reprezentat autorizat legal al Societatii in scris, Societatea nu accepta nicio raspundere pentru niciun caz de nerespectare a criteriilor respective de catre Marfa respectiva, indiferent daca se poate atribui neglijentei Societatii sau in alt mod in masura maxima permisa de legea aplicabila. Raspunderea pentru asigurarea ca Marfa este suficienta si potrivita unui scop anume revine Consumatorului, daca nu s-a prevazut in mod special in scris de un reprezentant autorizat legal al Societatii. Orice sfat sau recomandare data de un angajat al Societatii care nu este confirmata in sicris de un administrator al Societatii se pune in aplicare integral pe riscul Consumatorului si Societatea nu va raspunde pentru niciun sfat sau recomandare care nu este astfel confirmata. Exceptand prevederile de la Conditia 16, raspunderea Societatii fata de Consumator, in cazul in care vreo garantie, declaratie, sfat sau recomandare confirmata in conformitate cu prezenta Conditie 14 de dovedeste a fi incorecta, inexacta sau inselatoare, va fi limitata la rambursarea pretului platit pentru Marfa sau, la alegerea Societatii, expedierea Marfii de schimb care este suficienta si corespunzatoare.

15. Garantie

Societatea va depune eforturi pentru a transmite Consumatorului beneficiul oricarei garantii acordate de producatorul Bunurilor.
In plus, Societatea va repara, gratuit sau contra cost, sau, la alegerea Consumatorului, va inlocui Bunurile sau, in cazul Serviciilor, va executa din nou Serviciile care se dovedesc spre satisfacerea rezonabila a Societatii a fi vatamate sau defecte din cauza defectiunilor materialelor, manoperei sau designului.
Aceasta obligatie nu se aplica:
• Daca defectul provine din cauza faptului ca Consumatorul a modificat sau reparat Bunurile respective fara acordul scris al Societatii;
• Deoarece Consumatorul nu a urmat instructiunile producatorului privind depozitarea, utilizarea, instalarea, utilizarea sau pastrarea Bunurilor;
• In cazul in care Consumatorul nu a notificat Societatea privind orice defect potrivit Conditiei 8 in cazul in care defectul trebuia sa fie aparent in mod rezonabil la o inspectie rezonabila sau
• Daca Consumatorul nu notifica Societatea privind defectul in termen de 12 luni (sau orice asemenea perioada pe care Societatea o va preciza la momentul acceptarii comenzii de Marfa) de la data expeditiei Bunurilor sau executarii Serviciilor.
Orice inlocuire de Bunuri efectuata sau Bunuri reparate potrivit prezentei Conditii 15 va fi garantata in acesti termeni pe perioada neexpirata din perioada de garantie acordata Marfii Originale. Orice Bunuri care au fost inlocuite vor apartine Societatii.
Exceptand prevederile de la Conditia 16 (i), unica obligatie si raspundere a Societatii, in cazul in care Marfa se dovedeste deteriorata sau defecta in conformitate cu prezenta Conditie 15, va fi limitata la, la alegerea Societatii, repararea sau inlocuirea Bunurilor relevante sau executarea din nou a Serviciilor relevante sau rambursarea pretului platit pentru Marfa relevanta.
Sub rezerva celor de mai sus si exceptand prevederile de la Conditia 16 (i) si Conditia 8 de mai sus, aceasta Conditie reprezinta unica obligatie a Societatii si singura masura reparatorie a Consumatorului pentru Marfa defectuoasa si este acceptata de Consumator in locul tuturor declaratiilor, conditiilor sau garantiilor, legale sau de alta natura, exprese sau implicite, privind calitatea satisfacatoare, adecvarea la scop sau executarea Bunurilor (sau oricaror materiale utilizate in legatura cu acestea) sau standardul de manopera a Serviciilor si toate asemenea declaratii, conditii si garantii sunt excluse.

16. Excluderea Raspunderii

i. Societatea nu exclude raspunderea fata de Consumator:
• Pentru incalcarea obligatiilor Societatii in temeiul sectiunii 12 din Legea privind Vanzarea Bunurilor din 1979 sau sectiunii 2 din Legea privind Furnizarea de Bunuri si Servicii din 1982;
• Pentru vatamarea personala sau decesul provenind din neglijenta Societatii potrivit sectiunii 2(3) din Legea privind Protectia Consumatorului din 1987;
• Pentru orice aspect in privinta caruia excluderea sau incercarea de excludere a raspunderii Societatii ar fi ilicita; sau
• Pentru fals, inclusiv falsul in declaratii.
• Pentru pagubele provocate de eroarea Societatii savarsita cu intentie.
Exceptand prevederile de la Conditiile 8 (Inspectie, defecte si neefectuarea livrarii), 14 (Executare si adecvare la scop), si 15(Garantie) si de la Conditia 16(i) de mai sus, Societatea nu va fi tinuta de vreo raspundere fata de Consumator (indiferent daca este contractuala, delictuala, (inclusiv neglijenta), incalcarea indatoririlor legale, restituire sau de alta natura) pentru nicio vatamare, deces, paguba, sau pierdere directa, indirecta sau urmatoare (toti termenii acestora cuprind, fara limitare la, pierdere economica pura, pierdere de profit, pierdere de afaceri, pierderea uzului, pierderea datelor, nedisponibilitatea calculatorului, pierderea clientelei, intreruperea activitatii, cresterea costurilor de achizitie sau productie, pierderea oportunitatilor, pierderea de contracte si alte asemenea pierderi) cauzata in orice mod sau provenind din sau cu privire la:
• Orice marfa sau productia, vanzarea, executarea sau furnizarea sau neexecutarea sau executarea cu intarziere sau nefurnizarea sau furnizarea cu intarziere a Marfii de catre Societate sau din partea angajatilor, agentilor sau subcontractantilor Societatii; sau
• Orice incalcare de catre Societate a oricarora din termenii expresi sau impliciti ai Contractului; sau
• Orice utilizare efectuata sau revanzare sau furnizare continua a oricarei Marfi sau a oricarui produs care cuprinde oricare din Bunuri sau realizat prin utilizarea Marfii; sau
• Orice actiuni sau omisiuni din partea Societatii la sediul Consumatorului; sau
• Orice declaratie efectuata sau neefectuata sau sfat dat sau nedat de catre sau in numele Spocietatii, inclusiv cu privire la conformitatea cu legislatia sau reglementarea; sau
• Alte prevederi din Contract.
iar Societatea exclude prin prezenta in masura maxima permisa de lege toate conditiile, garantiile si prevederile, exprese (altele decat cele prevazute in prezentele Conditii sau date potrivit Conditiei 14) sau implicite, legale, cutumiare sau de alta natura care, cu exceptia acestei excluderi, ar ramane sau ar putea ramane in favoarea Consumatorului.
Exceptand prevederile de la Conditia 16(i), raspunderea totala a Societatii de natura contractuala, delictuala (inclusiv neglijenta), incalcarea indatoririlor legale, declaratiile false sau de alta natura se va limita la repararea sau inlocuirea Bunurilor sau in cazul Serviciilor, la executarea din nou Serviciilor sau, la alegerea Societatii, rambursarea sumelor de bani deja platite pentru Marfa.
Fiecare din angajatii, agentii si subcontractantii Societatii se pot baza pe si pot aplica excluderile si limitarile de raspundere de la Conditiile 8, 11, 14, 15, 16 si 17 in numele persoanei respective si in beneficiul persoanei respective.

17. ProductWatch si Farnell ProductFind

Consumatorul confirma ca aceste servicii sunt furnizate gratuit. Fara limitarea caracterului general al Conditiei 16:
i. Cu privire la ProductWatch
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a informa Consumatorul de indata ce este posibil de uzura morala sau inlocuirea oricaror Bunuri insa nu accepta nicio raspundere pentru neefectuarea acestei actiuni la timp sau deloc, nici pentru nefurnizarea de detalii privind substitutele posibile sau corespunzatoare sau nefurnizarea serviciului in modalitatea sau la momentele anticipate. Consumatorului ii revine raspunderea de a stabili daca Bunurile sugerate sunt adecvate uzului avut in vedere de Consumator si nu se dau declaratii sau garantii in acest sens.
ii. Cu privire la Farnell ProductFind
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a asista Consumatorul la identificarea si/sau procurarea Bunurilor adecvate insa nu accepta nicio raspundere pentru a nu fi procedat in acest mod la timp sau deloc sau pentru nefurnizarea Bunurilor posibile sau corespunzatoare sau pentru nefurnizarea serviciului in modul sau la momentele anticipate. Consumatorului ii revine raspunderea de a stabili daca Bunurile sunt potrivite uzului avut in vedere de Consumator si nu se dau declaratii sau garantii in acest sens.

18. Drepturi de Proprietate Intelectuala

Marfa din prezentul Catalog poate fi face obiectul drepturilor de proprietate intelectuala si industriala inclusiv patente, know-how, marci, drept de autor, drepturi privind desenele si modelele industriale, drepturi privind modelele de utilitate, drepturi privind bazele de date si alte drepturi al tertilor. Consumatorului nu i se acorda niciun drept sau licenta, cu exceptia dreptului de a utiliza Marfa sau de a revinde Bunurile in activitatea normala a Consumatorului. Societatea nu va avea nicio raspundere de nicio natura in cazul in care se sustine vreo pretentie de incalcare a vreunuia din aceste drepturi.
In special, fara limitarea celor de mai sus, titlul de proprietate asupra oricaruia din programele informatice care formeaza toate sau oricare parte din Bunuri este rezervat Societatii si/sau furnizorilor acesteia. Consumatorul este tinut a se informa cu privire la termenii de acordare a licentei sale sau de utilizare si la plata redeventei datorate.
Societatea detine dreptul de autor deplin asupra acestui Catalog si reproducerea totala sau partiala a acestuia fara acordul prealabil scris al Societatii este interzisa.

19. Utilizarea Datelor cu caracter personal

“Date cu caracter personal” inseamna, cu privire la orice Consumator, orice date din care (luate individual sau in combinatie cu alte informatii detinute de Societate) Societatea poate identifica Consumatorul respectiv, indiferent de modul in care si data la care sunt furnizate datele respective.
Societatea poate prelucra Datele cu caracter personal pentru unele sau toate scopurile avute in vedere in prezentele conditii sau care provin in contextul relatiei dintre Societate si Consumator, inclusiv:
i. Pentru a decide daca sa incheie vreun contract sau intelegere cu Consumatorul respectiv. Aceasta poate include desfasurarea unor cercetari de referinta fata de Consumator sau reprezentantii acestuia si divulgarea informatiilor catre agentia competenta cu privire la modul in care Consumatorul isi administreaza conturile, precum si alte verificari anti-frauda si privind identitatea;
ii. Pentru executarea comenzilor, administrare, serviciile pentru consumatori, stabilirea preferintelor de achizitie ale Consumatorului si sprijinul pentru revizie, dezvoltare si imbunatatire a activitatii Societatii si a bunurilor si serviciilor pe care le ofera;
iii. Pentru marketingul direct al produselor si serviciilor Societatii si/sau produselor si serviciilor altor societati din Grupul Premier Farnell sau ale tertilor pe care Societatea le poate considera corespunzatoare nevoilor Consumatorului sau al reprezentantilor acestuia, prin posta, fax, telefon, email, SMS, MMS sau in alt mod, cu acordul prealabil expres al Consumatorilor, in masura in care are drepul sa faca acest lucru;
iv. Pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor.
Prelucrarea Datelor cu caracter personal poate cuprinde:
i. Divulgarea Datelor cu caracter personal respective catre prestatorii de servicii si agentii Societatii in scopul prelucrarii comenzii Consumatorului;
ii. Divulgarea Datelor cu caracter personal respective catre alte societati din Grupul Premier Farnell ale caror produse si servicii sunt considerate de Societate a fi interesante pentru Consumatorul respectiv;
iii. Divulgarea Datelor cu caracter personal respective catre tertii ale caror produse si servicii sunt considerate de Societate a fi interesante pentru Consumatorul respectiv;
iv. Transferul Datelor cu caracter personal in afara SEE, inclusiv catre tari a caror legislatie ar putea sa nu prevada o protectie adecvata a Datelor cu caracter personal. Societatea se va limita la a transfera Datele cu caracter personal in afara SEE catre societatile care i-au garantat Societatii acelasi nivel de protectie de care Datele cu caracter personal ar fi beneficiat in Regatul Unit al Marii Britanii.
Daca, in orice moment, Consumatorul nu doreste ca Datele sale cu caracter personal sa fie utilizate pentru oricare sau toate scopurile de mai sus, aceasta persoana va contacta Directorul de Marketing, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU sau va notifica oricare din reprezentantii de vanzari la transmiterea unei comenzi prin telefon.
Pentru mai multe informatii privind modul de utilizare a Datelor cu caracter personal de catre Societate, consultati politica proprie a Societatii afisata pe pagina sa de Internet.

20. Promotii

In cazul in care Societatea trimite Consumatorului materiale promotionale cu privire la bunurile sau serviciile disponibile din partea Societatii, aceste Conditii se vor aplica tuturor Marfurilor cumparate din materialul respectiv.

21. Tara de origine

Bunurile pot proveni dintr-o sursa non-CE. Exceptand cazul in care exista o confirmare scrisa din partea Societatii in alt sens, nimic din continutul acestui Catalog nu poate fi considerat a fi o descriere a sursei originii, producatorului sau productiei Bunurilor sau oricaror parti din acestea. In cazul in care se solicita si se pot emite certificate de origine, aceste certificate pot fi furnizate de catre Societate contra unui comision stabilit la momentul cererii.

22. Ghiseu

Bunurile se pot furniza la ghiseu numai prin comenzi oficiale si pentru tranzactii cu carduri de credit, carduri de debit sau numerar. Este necesar un bon de comanda la luarea in primire a Bunurilor. Tranzactiile cu numerar se accepta numai la ghiseu.

23. Export

Consumatorul raspunde pe cheltuiala sa pentru obtinerea oricarei licente si respectarea reglementarilor de export in vigoare in Regatul Unit al Marii Britanii si a oricaror reglementari de import sau export in vigoare in tara de destinatie a Bunurilor.
Anumite Bunuri importate din Statele Unite ale Americii sunt supuse unor restrictii speciale.
Cu privire la bunurile produse in sau care provin din Statele Unite ale Americii, Consumatorul este de acord sa respecte toate legile, restrictiile si reglementarile privind exportul aplicabile din Statele Unite ale Americii sau agentiile sau autoritatile straine si nu va importa, exporta sau transfera in scopul reexportarii niciun produs catre nicio tara aflata sub interdictie sau embargou sau catre nicio persoana sau entitate respinsa, blocata sau desemnata prevazuta de vreo lege sau reglementare din SUA sau straina. Consumatorul declara si garanteaza ca nu se afla pe Lista Persoanelor Respinse, Cetatenilor cu Mentiune Speciala sau Persoanelor Excluse si ca nu i se interzice in alt mod prin lege sa cumpere Marfa.
Societatea isi rezerva dreptul de a nu furniza catre anumiti consumatori sau anumite tari si de a solicita Consumatorului detalii complete privind utilizarea finala si destinatia finala a Bunurilor.

24. Stoc SUA*

Cu privire la orice Contract de furnizare Bunuri care sunt notificate de catre Societate la momentul transmiterii comenzii a fi Bunuri din Stoc SUA sau supuse termenilor de transport direct Newark (“Bunuri din Stoc SUA ”), se aplica prevederile din prezenta Conditie 24 alaturi de toti ceilalti termeni si conditii stipulate in prezentele Conditii. In caz de conflict sau inconsecventa intre termenii prevazuti mai sus si prezenta Conditie 24, va prevala prezenta Conditie 24. Prezenta Conditie 24 nu se aplica niciunui Contract care nu cuprinde Bunuri din Stoc SUA.
i. Livrare
Toate comenzile care contin Bunuri din Stoc SUA sub supuse unui comision suplimentar de livrare in valoarea publicata de Societate la momentul comenzii (in prezent este de 25 EUR insa se poate modifica periodic) (“Comisionul de Stoc SUA”). Comisionul de Stoc SUA este platibil numai o data pe Contract indiferent de numarul de Bunuri din Stoc SUA comandate in temeiul Contractului respectiv si numai o data pe Contract in cazul unui Contract cu Livrare Etapizata. Comisionul de Stoc SUA se percepe la incarcarea primelor Bunuri din Stoc SUA care trebuie livrate potrivit oricarui Contract.
Bunurile din Stoc SUA se livreaza in mod normal in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei comenzi primite inainte de 17.00 GMT in cursul unei zile lucratoare. Bunurile din Stoc SUA comandate dupa 17.00 GMT in cursul unei zile lucratoare sau in cursul unei zile nelucratoare se livreaza in mod normal in termen de 3 zile lucratoare dupa urmatoarea zi lucratoare de la primirea comenzii. Aceasta se aplica fara a tine seama de modul de livrare ales in cursul procesului de transmitere a comenzii (care se va aplica in continuare tuturor celorlalte Bunuri comandate). Bunurilor din Stoc SUA nu li se aplica serviciul special de livrare in aceeasi zi sau in urmatoarea zi. Potrivit prevederilor de mai sus, toate datele de livrare sunt numai cu titlu estimativ.
ii. Anulare si retururi
Exceptand prevederile de la Conditia 11 de mai sus, toate comenzile de Bunuridin Stoc SUA, cu livrare unica sau etapizata, sunt irevocabile si nu pot fi anulate si Bunurile din Stoc SUA nu pot fi returnate decat in conformitate cu prevederile de la Conditiile 10 sau 15 (daca este cazul) sau cu acordul prealabil scris al unui administrator al Societatii.
iii. Utilizarea Datelor cu caracter personal cu privire la Bunurile din Stoc SUA
In vederea executarii oricarui Contract de Bunuri din Stoc SUA Societatea va transfera Datele cu caracter personal ale persoanei catre care Bunurile urmeaza a fi livrate catre SUA. Prin transmiterea unei comenzi de Bunuridin Stoc SUA, Consumatorul accepta ca acest transfer sa fie efectuat si isi da consimtamantul pentru efectuarea acestuia, chiar daca SUA nu asigura Datelor cu caracter personal acelasi nivel de protectie ca si Regatul Unit. Societatea va depune eforturi pentru a se asigura ca Datelor cu caracter personal li se va asigura un nivel de protectie corespunzator cat timp se afla in posesia reprezentantilor sai din SUA. In cazul in care Datele cu caracter personal se refera la alta persoana catre care Bunurile urmeaza a fi livrate, Consumatorul confirma ca este imputernicita de persoana respectivapentru a-si da consimtamantul in numele acesteia. Consumatorul poate retine sau retrage consimtamantul prin contactarea Departamentului de Export, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom insa prin aceasta se va reduce mult serviciul pe care Societatea il poate oferi si poate solicita Societatii sa modifice termenii Contractului.
*Se aplica numai in tarile UE.

25. Conditii de varsta pentru anumite bunuri

In cazul in care legea impune o varsta minima pentru achizitia anumitor Bunuri, Consumatorul confirma ca varsta sa este mai mare decat varsta necesara si ca livrarea Bunurilor va fi receptionata de o persoana a carei varsta este mai mare de limita de varsta relevanta.

26. Aplicaţii interzise

Bunurile nu sunt concepute, autorizate sau garantate pentru:
i. implantarea în corp sau utilizarea la echipamentele de salvare a vieţii, la alte echipamente medicale sau în cadrul oricărei aplicaţii sau sistem pentru orice alt scop unde defecţiunea sau funcţionarea defectuoasă a Bunurilor ar putea duce, în mod rezonabil, la daune personale, deces, avarii semnificative asupra proprietăţii sau a mediului înconjurător sau
ii. în cazul Bunurilor produse de şi/sau furnizate către Companie de NXP, pentru utilizarea în aplicaţii militare, aeronavale sau aerospaţiale.
Utilizarea sau includerea Bunurilor Companiei în asemenea echipamente, sisteme sau aplicaţii este strict interzisă şi orice astfel de utilizare se va face pe riscul Clientului. Clientul va despăgubi Compania şi furnizorii săi pentru toate şi fiecare dintre răspunderile şi cheltuielile (inclusiv costurile) rezultate dintr-o asemenea includere sau utilizare.

27. Euro

In cazul in care Regatul Unit al Marii Britanii introduce moneda unica europeana (cunoscuta sub denumirea de Euro sau in alt mod) sau este de acord sa fixeze ratele de schimb intre statele membre ale Uniunii Europene, aceasta nu va atrage modificarea vreunui termen, eliberarea de executare sau nesanctionarea executarii in temeiul Contractului.

28. Forta Majora

Societatea nu va raspunde fata de Consumator in niciun mod sau nu se va considera ca a incalcat aceste Conditii din cauza vreunei intarzieri in executarea sau neexecutarea vreuneia din obligatiile Societatii in temeiul prezentului Contract daca intarzierea in executare sau neexecutarea s-a datorat unei cauze aflata in afara controlului rezonabil al Societatii (care va cuprinde, fara limitare la, actiuni guvernamentale, razboi, incendiu, explozie, inundatie, reglementari privind importul sau exportul sau embargouri, litigii de munca sau imposibilitatea obtinerii sau intarzierea obtinerii livrarilor de Bunuri sau munca). La alegerea sa, Societatea poate intarzia executarea sau poate anula Contractul in tot sau in parte.

29. Inregistrarea apelurilor telefonice

Societatea isi rezerva dreptul de a monitoriza, intercepta sau inregistra apelurile telefonice si poate monitoriza sau intercepta toate comunicatiile pe email sau celelalte comunicatii electronice efectuate la sediul sau in scopul calificarii profesionale, sigurantei si calitatii.

30. Interpretarea Juridica

Toate Contractele vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legislatia engleza si Partile sunt supuse jurisdictiei Instantelor Engleze.

31. Clauze Generale

Orice prevedere din aceste Conditii de furnizare care este considerata de orice autoritate competenta ca fiind nevalabila, nula, anulabila, inaplicabila sau nerezonabila (in tot sau in parte) va fi considerata in masura caracterului nevalabil, nul, anulabil, inaplicabil sau nerezonabil a fi lovita de nulitate, dar celelalte prevederi din aceste Conditii de Furnizare si restul prevederii respective nu vor fi afectate. Neexecutarea sau executarea partiala de catre Societate a acestor Conditii de Furnizare nu va fi considerata ca fiind o renuntare la drepturi in temeiul prezentelor Conditii de Furnizare.
Societatea va avea dreptul, fara acordul Consumatorului sau notificare catre Consumator, sa cedeze beneficiul, grevat cu sarcina, al acestor Conditii si/sau al oricarui Contract catre orice societate din grupul sau (astfel cum este definit la articolul 53(1) din Legea Societatilor Comerciale din 1989) in orice moment.
Exceptand prevederile de la Conditia 16, partile la Contract nu intentioneaza ca vreunul din acesti termeni sa fie executoriu in virtutea Legii Contractelor (Dreptul Tertilor) din 1999 de vreo persoana care nu este parte la acesta.

32. Traducere

In cazul unui conflict intre aceste Conditii si orice traducere a acestor Conditii, versiunea in limba romana va prevala.

33. Gestionarea afacerilor

Procesul asociat creării cu succes a contului comercial și prelucrării comenzii dvs. poate fi automatizat total sau parțial

Aceste Conditii inlocuiesc toate discutiile anterioare.
Ianuarie 2020


The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:
Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity, whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.
The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.
These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between
• the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
• the provisions of the order and these Conditions
these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.
Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.
The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:
a. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
b. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
c. Visa credit cards; or
d. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.
Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.
All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:
i. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
ii. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.
An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.
Before placing an order a consumer is to be provided with information on the purchase regarding a description of product to be purchased, quantity, price including VAT, and total cost of delivery.
Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.
The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.
To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.
The minimum order value for credit card transactions is the equivalent in PLN of €30.
Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company.
Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.
Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.
Information on the costs of delivery are provided on the website: click here.
Information on the modes of delivery available on the website: click here.
The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.
The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Consumer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.
The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.
The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9. Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the agreement without providing justification and without additional charges within 10 days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the agreement regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above.
This time is prolonged to 3 months after delivery/performance, if appropriate, if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode.

11. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes, on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct.
The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.
Without prejudice to this Condition 11, Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12. Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.
Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer, the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer, or an execution or distress is levied against the Consumer, or any equivalent action is taken in any other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Consumer.
This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.
Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.
Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at 130 GBP as at the date of this Catalogue.

14. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.
In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Consumer’s choice, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.
This obligation will not apply:
• if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
• because the Consumer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or
• if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
• if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.
Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.
Except as set out in Condition 16(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.
Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16. Exclusion of Liability

i. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
• For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
• For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
• For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
• For fraud, including fraudulent misrepresentation.
• For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour.
Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:
• Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors; or
• Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
• Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
• Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
• Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
• Otherwise under the Contract.
And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.
Save as set out in Condition 16(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.
Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

17. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:
i. In relation to ProductWatch
The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
ii. In relation to Farnell ProductFind
The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.
In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.
The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.
The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:
i. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
ii. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
iii. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
iv. Crime prevention or detection
The processing of the Personal Data may involve:
i. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
ii. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
iii. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
iv. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.
If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.
For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website.

20. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21. Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23. Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.
Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.
With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.
The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or subject to the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.
i. Delivery
All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5.00pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5.00pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
ii. Cancellation and returns
Save in accordance with Condition 11 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
iii. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.
*Applicable to EU countries only

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:
i. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
ii. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.
Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.
The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.
Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then Romanian version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020